Quyết định 514/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 514/QĐ-LĐTBXH năm 2008 quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Lao động và xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 514/QĐ-LĐTBX 2008 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Báo Lao động và xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 1018/QĐ-LĐTBXH năm 2013 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Báo Lao động và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 514/QĐ-LĐTBX 2008 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Báo Lao động và xã hội


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 514/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghi của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Báo Lao động và Xã hội là đơn vị sự nghiệp, cơ quan ngôn luận thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lao động, người có công và xã hội.

Điều 2. Báo Lao động và Xã hội có nhiệm vụ:

1. Trình Bộ kế hoạch phát triển dài hạn và hàng năm của Báo.

2. Tuyên truyền, phổ biến, vận động các tổ chức, nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Phổ biến các mô hình điển hình, biểu dương người tốt, việc tốt; đấu tranh với những vi phạm, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp và phân công của Bộ.

3. Phản ánh tâm tư nguyện vọng, đời sống của người lao động, người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội thuộc phạm vi Bộ, ngành quản lý.

4. Tổ chức biên tập, in ấn, xuất bản và phát hành Báo.

5. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức có liên quan để xuất bản, phát hành các chuyên đề, ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ.

6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật;

7. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức theo sự phân công của Bộ.

8. Quản lý cán bộ, viên chức; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Báo Lao động và Xã hội

1. Báo Lao động và Xã hội có Tổng biên tập và một số Phó Tổng biên tập giúp việc.

2. Các đơn vị trực thuộc gồm:

- Ban Thư ký tòa soạn;

- Ban Hành chính - Trị sự;

- Ban phóng viên;

- Phòng Kế hoạch – Tài vụ;

- Các Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện miền Trung tại Thành phố Nha Trang;

Báo Lao động và Xã hội có phóng viên thường trú ở một số địa phương.

Điều 4. Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc và mối quan hệ công tác nội bộ đơn vị; quy định nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; sắp xếp và giao nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Báo Lao động và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ trái với quy định này.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 514/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu514/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 514/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 514/QĐ-LĐTBX 2008 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Báo Lao động và xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 514/QĐ-LĐTBX 2008 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Báo Lao động và xã hội
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu514/QĐ-LĐTBXH
     Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
     Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
     Ngày ban hành10/04/2008
     Ngày hiệu lực10/04/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2013
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 514/QĐ-LĐTBX 2008 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Báo Lao động và xã hội

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 514/QĐ-LĐTBX 2008 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Báo Lao động và xã hội