Quyết định 5151/QĐ-UBND

Quyết định 5151/QĐ-UBND năm 2011 quy định giá thu tiền chuyển quyền sử dụng đất tái định cư đối với hộ thuộc diện giải tỏa được bố trí tái định cư lô đất phụ do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5151/QĐ-UBND 2011 giá thu tiền chuyển quyền sử dụng đất Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5151/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH GIÁ THU TIỀN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ ĐỐI VỚI HỘ THUỘC DIỆN GIẢI TỎA ĐƯỢC BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ LÔ ĐẤT PHỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố để thực hiện chủ trương của UBND thành phố tại Thông báo số 68/TB-UBND ngày 01/6/2011 về kết luận của Lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp xử lý vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai đền bù giải tỏa và thi công hạ tầng kỹ thuật các dự án trên địa bàn thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá đất ở tái định cư áp dụng đối với các hộ thuộc diện giải tỏa được UBND thành phố giải quyết bố trí đất tái định cư lô đất phụ từ ngày 01/5/2011 trở về sau (kể cả dự án đang thực hiện dở dang, được bố trí duy nhất lô đất phụ hoặc bố trí thêm lô đất phụ): đơn giá lô đất phụ bằng 2,0 lần đơn giá lô chính tại thời điểm. Riêng các trường hợp đã ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/6/2011 vẫn áp dụng bằng đơn giá hộ chính nhân (x) hệ số 1,3 theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 3270/UBND-ĐBGT ngày 02/6/2010.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các Ban quản lý dự án, Ban Giải tỏa đền bù và các Công ty có chức năng bố trí đất tái định cư, thu tiền sử dụng đất tại các dự án trên địa bàn thành phố thực hiện đúng quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Hủy bỏ Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của Chủ tịch UBND thành phố. Các nội dung khác tại Công văn số 3270/UBND-ĐBGT ngày 02/6/2010 của Chủ tịch UBND thành phố không trái với Quyết định này, giữ nguyên hiệu lực thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Trưởng ban Ban quản lý dự án, Ban Giải tỏa đền bù và các Giám đốc Công ty có chức năng bố trí đất tái định cư, thu tiền sử dụng đất, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5151/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5151/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2011
Ngày hiệu lực20/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5151/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5151/QĐ-UBND 2011 giá thu tiền chuyển quyền sử dụng đất Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5151/QĐ-UBND 2011 giá thu tiền chuyển quyền sử dụng đất Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5151/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành20/06/2011
        Ngày hiệu lực20/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5151/QĐ-UBND 2011 giá thu tiền chuyển quyền sử dụng đất Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5151/QĐ-UBND 2011 giá thu tiền chuyển quyền sử dụng đất Đà Nẵng

            • 20/06/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/06/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực