Quyết định 5174/QĐ-UBND

Quyết định 5174/QĐ-UBND năm 2011 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5174/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5174/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 28 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phương nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận 5 tại Tờ trình số 786/TTr-TP ngày 15 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 18 văn bản do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành (theo Danh mục đính kèm) hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 5, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Thảo

 

DANH MỤC

VĂN BẢN CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5174/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận 5)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do

1

Quyết định

6047/QĐ- UB

27/12/1995

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Q.5

Được thay thế bởi QĐ 04/2010/QĐ-UBND ngày 26/4/2010 của UBND quận 5

2

Quyết định

2909/QĐ- UB

09/7/1996

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh Xã hội quận 5

Được thay thế bởi QĐ 06/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND quận 5

3

Quyết định

3685/QĐ- UB

22/10/1996

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục - Đào tạo quận 5

Được thay thế bởi QĐ 01/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của UBND quận 5

4

Quyết định

3682/QĐ- UB

22/10/1996

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tổ chức chính quyền quận 5

Được thay thế bởi QĐ 07/2009/QĐ-UBND ngày 09/9/2009 của UBND quận 5

5

Quyết định

3684/QĐ- UB

22/10/1996

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao quận 5

Được thay thế bởi QĐ 05/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND quận 5

6

Quyết định

3687/QĐ- UB

22/10/1996

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 5

Được thay thế bởi QĐ 01/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của UBND quận 5

7

Quyết định

3686/QĐ- UB

22/10/1996

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư quận 5

Được thay thế bởi QĐ 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 của UBND quận 5

8

Quyết định

3940/QĐ- UB

22/11/1996

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận 5

Được thay thế bởi QĐ 02/2010/QĐ-UBND ngày 05/02/2010 của UBND quận 5

9

Quyết định

422/2000/ QĐ-UB

26/01/2000

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận 5 theo mô hình một cửa một dấu.

Được thay thế bởi QĐ 06/2010/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 của UBND quận 5

10

Quyết định

4122/2003/ QĐ-UB

29/10/2003

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 5.

Được thay thế bởi QĐ 05/2010/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 của UBND quận 5

11

Quyết định

580/2005/ QĐ-UB

01/3/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 5

Được thay thế bởi QĐ 08/2009/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của UBND quận 5

12

Quyết định

02/2005/ QĐ-UBND

16/9/2005

Ban hành quy trình lập thủ tục đầu tư và quyết toán các dự án đầu tư - xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân quận 5

Được thay thế bởi QĐ 08/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của UBND quận 5

13

Quyết định

05/2005/ QĐ-UBND

16/11/2005

Ban hành quy trình giải quyết đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận 5

Được thay thế bởi QĐ 07/2007/QĐ-UBND ngày 04/5/2007 của UBND quận 5

14

Quyết định

10/2005/ QĐ-UBND

07/12/2005

V/v điều chỉnh quy trình giải quyết đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận 5

Được thay thế bởi QĐ 07/2007/QĐ-UBND ngày 04/5/2007 của UBND quận 5

15

Quyết định

22/2006/ QĐ-UBND

15/02/2006

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 5

Được thay thế bởi QĐ 03/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND quận 5

16

Quyết định

03/2007/ QĐ-UBND

06/02/2007

V/v Kiện toàn tổ chức bộ máy và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 5 và Tổ Quản lý trật tự đô thị 15 phường

Được thay thế bởi QĐ 29/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND quận 5

17

Quyết định

06/2007/ QĐ-UBND

20/3/2007

Ban hành Quy định đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

Được thay thế bởi QĐ 04/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND quận 5

18

Quyết định

07/2007/ QĐ-UBND

04/5/2007

Ban hành Quy trình giải quyết đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh trên địa bàn Q.5

Được thay thế bởi QĐ 01/2009/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND quận 5

Tổng cộng: 18 văn bản.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5174/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5174/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2011
Ngày hiệu lực28/09/2011
Ngày công báo15/10/2011
Số công báoSố 58
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5174/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5174/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5174/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5174/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHuỳnh Thị Thảo
       Ngày ban hành28/09/2011
       Ngày hiệu lực28/09/2011
       Ngày công báo15/10/2011
       Số công báoSố 58
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5174/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5174/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           • 28/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực