Quyết định 518/QĐ-UBND

Quyết định 518/QĐ-UBND năm 2008 về phân loại xã, phường, thị trấn, tỉnh Trà Vinh theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Quyết định 518/QĐ-UBND 2008 phân loại xã phường thị trấn Trà Vinh 159/2005/NĐ-CP


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, TỈNH TRÀ VINH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2005/NĐ-CP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 159/2005/NĐ-CP">05/2006/TT-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số Điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - thị xã tại các Tờ trình số: 204/TTr-UBND ngày 02/8/2007 của UBND huyện Càng Long, 07/TTr-UBND ngày 14/3/2007 của UBND huyện Trà Cú, 06/TTr-UBND ngày 16/01/2007 của UBND huyện Châu Thành, 19/TTr-UBND ngày 28/3/2007 của UBND huyện Duyên Hải, 77/TTr-UBND ngày 07/9/2007 của UBND huyện Cầu Ngang, 04/TTr-UBND ngày 22/01/2008 của UBND huyện Cầu Kè, 58/TTr-UBND ngày 07/11/ 2007 của UBND huyện Tiểu Cần và Tờ trình số 305/TTr-UBND ngày 28/12/ 2007 của UBND thị xã Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại đơn vị hành chính cấp xã, gồm 84 xã, 09 phường, 09 thị trấn thuộc 07 huyện, 01 thị xã của tỉnh Trà Vinh như sau:

STT

Tên huyện – thị xã

Tổng số đơn vị hành chính cấp xã

Loại đơn vị hành chính

Loại I

Loại II

Loại III

1

Huyện Càng Long

14

6

7

1

2

Huyện Cầu Ngang

15

6

7

2

3

Huyện Cầu Kè

11

7

4

0

4

Huyện Châu Thành

14

7

7

0

5

Huyện Duyên Hải

10

9

0

1

6

Huyện Trà Cú

17

5

12

0

7

Huyện Tiểu Cần

11

2

9

0

8

Thị xã Trà Vinh

10

2

5

3

Tổng cộng:

102

44

51

7

(Kèm theo bảng thống kê tổng hợp cụ thể).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện – thị xã có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hoàn Kim

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 518/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 518/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/04/2008
Ngày hiệu lực 08/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 518/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 518/QĐ-UBND 2008 phân loại xã phường thị trấn Trà Vinh 159/2005/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 518/QĐ-UBND 2008 phân loại xã phường thị trấn Trà Vinh 159/2005/NĐ-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 518/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Trà Vinh
Người ký Trần Hoàn Kim
Ngày ban hành 08/04/2008
Ngày hiệu lực 08/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 518/QĐ-UBND 2008 phân loại xã phường thị trấn Trà Vinh 159/2005/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Quyết định 518/QĐ-UBND 2008 phân loại xã phường thị trấn Trà Vinh 159/2005/NĐ-CP

  • 08/04/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/04/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực