Quyết định 52/2000/QĐ-BCN

Quyết định 52/2000/QĐ-BCN về việc áp dụng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật về than do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2000/QĐ-BCN áp dụng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật về than


BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 52/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ THAN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 2264/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về ban hành các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của than;
Căn cứ tờ trình số 2211/CV-ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2000 của Tổng Công ty Than Việt Nam về việc đề nghị cho phép áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về than thương phẩm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm.
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Tổng Công ty Than Việt Nam được thực hiện việc bắt buộc áp dụng đối với các Tiêu chuẩn Việt Nam:

+ TCVN 1790 : 1999 Than Hòn Gai - Cẩm Phả - Yêu cầu kỹ thuật,

+ TCVN 2273 : 1999 Than Mạo Khê- Yêu cầu kỹ thuật,

+ TCVN 2279 : 1999 Than Vàng Danh - Nam mẫu - Yêu cầu kỹ thuật,

+ TCVN 4684 : 1999 Than Na Dương - Yêu cầu kỹ thuật,

+ TCVN 5333 : 1999 Than Núi Hồng - Yêu cầu kỹ thuật,

+ TCVN 6559 : 1999 Than Khánh Hoà - Yêu cầu kỹ thuật

được ban hành kèm theo Quyết định số 2264/1999/QĐ-BKHCN&MT ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2000.

Đối với những hợp đồng mua bán than đã ký trước ngày 01 tháng 10 năm 2000 được phép sử dụng các tiêu chuẩn cũ đến hết 31 tháng 12 năm 2000.

Điều 3. Giao Tổng công ty Than Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức phổ biến, tự công bố chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn và xây dựng các biện pháp áp dụng các tiêu chuẩn trên.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Lưu VP,CNCL.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Lê Quốc Khánh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2000/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2000/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2000
Ngày hiệu lực01/10/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2000/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 52/2000/QĐ-BCN áp dụng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật về than


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 52/2000/QĐ-BCN áp dụng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật về than
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu52/2000/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýLê Quốc Khánh
        Ngày ban hành13/09/2000
        Ngày hiệu lực01/10/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 52/2000/QĐ-BCN áp dụng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật về than

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2000/QĐ-BCN áp dụng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật về than

              • 13/09/2000

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/10/2000

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực