Quyết định 52/2003/QĐ-UB

Quyết định 52/2003/QĐ-UB về việc thay đổi lãi suất cho vay đối với khoản cho vay 20 tỷ đồng của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2003/QĐ-UB thay đổi lãi suất cho vay đối với khoản cho vay 20 tỷ đồng của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THAY ĐỔI LÃI SUẤT CHO VAY ĐỐI VỚI KHOẢN CHO VAY 20 TỶ ĐỒNG CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Tiếp theo Quyết định số 37/2002/QĐ-UB ngày 16 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị ;
Xét đề nghị của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại Văn bản số 065/IPC.03 ngày 18 tháng 02 năm 2003 về thay đổi lãi suất trong hợp đồng tín dụng vay 20 tỷ đồng ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chấp thuận cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thay đổi lãi suất từ năm 2003 đối với khoản nợ cho Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận vay 20 tỷ đồng (theo Quyết định số 37/2002/QĐ-UB ngày 16 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố) theo công thức tính lãi suất cho vay hằng năm nêu tại Khoản 3, Điều 4, Chương II của Quyết định số 15/2000/QĐ-UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận có trách nhiệm hoàn trả vốn và lãi vay cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị đầy đủ, đúng hạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị, Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- TTUB : CT, PCT/TT, TM
- VP HĐ-UB : CVP, PVP/KT
- Tổ TM, CNN
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Mai Quốc Bình  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2003
Ngày hiệu lực14/04/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 52/2003/QĐ-UB thay đổi lãi suất cho vay đối với khoản cho vay 20 tỷ đồng của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 52/2003/QĐ-UB thay đổi lãi suất cho vay đối với khoản cho vay 20 tỷ đồng của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu52/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành14/04/2003
        Ngày hiệu lực14/04/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 52/2003/QĐ-UB thay đổi lãi suất cho vay đối với khoản cho vay 20 tỷ đồng của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2003/QĐ-UB thay đổi lãi suất cho vay đối với khoản cho vay 20 tỷ đồng của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

         • 14/04/2003

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/04/2003

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực