Quyết định 52/2011/QĐ-UBND

Quyết định 52/2011/QĐ-UBND quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 52/2011/QĐ-UBND cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 52/2011/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƠ CHẾ HỖ TRỢ KINH PHÍ PHẪU THUẬT CHO TRẺ EM BỊ BỆNH TIM BẨM SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 6144/STC-HCSN ngày 27/12/2011 và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại công văn số 4090/STP-VPPQ ngày 26/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Đối tượng:

Trẻ em dưới 16 tuổi có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội bị bệnh tim bẩm sinh có chỉ định phải phẫu thuật thuộc một trong các đối tượng sau:

a) Trẻ em thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt gồm: Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật, tàn tật; trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học; Trẻ em thuộc hộ nghèo;

b) Trẻ em thuộc hộ cận nghèo (không thuộc đối tượng tại điểm a khoản 1 Điều 1).

2. Mức hỗ trợ:

a) Đối tượng tại điểm a khoản 1 Điều 1:

Đối với ca phẫu thuật có BHYT: Ngân sách hỗ trợ 50% chi phí phẫu thuật nhưng không quá 30 triệu đồng/ca; số còn lại do Bảo hiểm y tế, Quỹ bảo trợ trẻ em và gia đình chi trả.

Đối với ca phẫu thuật không có BHYT: Ngân sách hỗ trợ 70% chi phí phẫu thuật nhưng không quá 42 triệu đồng/ca; số còn lại do Quỹ bảo trợ trẻ em và gia đình chi trả.

b) Đối tượng tại điểm b khoản 1 Điều 1:

Đối với ca phẫu thuật có BHYT: Ngân sách hỗ trợ 35% chi phí phẫu thuật nhưng không quá 21 triệu đồng/ca

Đối với ca phẫu thuật không có BHYT: Ngân sách hỗ trợ 49% chi phí phẫu thuật nhưng không quá 29 triệu đồng/ca.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố đảm bảo, bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

4. Thời gian thực hiện: 4 năm (Từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2015).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

a) Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm báo cáo Thành phố.

b) Thực hiện hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đảm bảo đúng đối tượng, chế độ và thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

c) Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em triển khai tổ chức thực hiện.

2. Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội:

a) Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh hàng năm và thanh quyết toán kinh phí theo quy định tài chính hiện hành.

b) Tăng cường tuyên truyền huy động các tổ chức kinh tế, cá nhân ủng hộ đóng góp để tiến tới giảm dần hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ LĐTB&XH;
- Đoàn ĐBQH Thành phố;
- TT Thành ủy; TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đ/c PVP, LDCSXH, TH, PC, KSTTHC, KT;
- Trung tâm Công báo (để đăng công báo)
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2011
Ngày hiệu lực09/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/2011/QĐ-UBND cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 52/2011/QĐ-UBND cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu52/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Huy Tưởng
        Ngày ban hành30/12/2011
        Ngày hiệu lực09/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 52/2011/QĐ-UBND cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/2011/QĐ-UBND cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em

            • 30/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/01/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực