Quyết định 52-NV

Quyết định 52-NV năm 1967 phê chuẩn việc chia xã Đại – phác thuộc huyện Văn – yên, tỉnh Yên – bái thành 2 xã mới do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52-NV

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 1967

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC CHIA XÃ ĐẠI – PHÁC THUỘC HUYỆN VĂN – YÊN, TỈNH YÊN – BÁI THÀNH 2 XÃ MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24 tháng 4 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn.
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Yên – bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay phê chuẩn việc chia xã Đại – Phác thuộc huyện Văn – Yên, tỉnh Yên – Bái thành 2 xã mới:

a) Xã An - Thịnh gồm có các hợp tác xã : Chè – Vè, Đại - thịnh, Đại – An;

b) Xã Đại – Phác gồm toàn thôn Đại – Phác.

Điều 2: - Ủy ban hành chính tỉnh Yên – Bái, các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Tô Quang Đẩu

 

Thuộc tính văn bản 52-NV
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 52-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/02/1967
Ngày hiệu lực 03/03/1967
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Download văn bản 52-NV

Lược đồ văn bản

Quyết định 52-NV phê chuẩn chia xã Đại phác thuộc huyện Văn yên, tỉnh Yên bái thành 2 xã mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 52-NV phê chuẩn chia xã Đại phác thuộc huyện Văn yên, tỉnh Yên bái thành 2 xã mới
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 52-NV
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Tô Quang Đẩu
Ngày ban hành 16/02/1967
Ngày hiệu lực 03/03/1967
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 16/02/1967

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/03/1967

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực