Quyết định 52/QĐ-BNV

Quyết định 52/QĐ-BNV năm 2016 bổ sung nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 52/QĐ-BNV bổ sung nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ngạch chuyên viên đại học nội vụ


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định s18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về đào tạo, bi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định s 347/QĐ-BNV ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ bi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, Thành phố
trực thuộc TW;
- Trường ĐHNVHN;

- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Triệu Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2016
Ngày hiệu lực21/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 52/QĐ-BNV bổ sung nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ngạch chuyên viên đại học nội vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 52/QĐ-BNV bổ sung nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ngạch chuyên viên đại học nội vụ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu52/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTriệu Văn Cường
        Ngày ban hành21/01/2016
        Ngày hiệu lực21/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 52/QĐ-BNV bổ sung nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ngạch chuyên viên đại học nội vụ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/QĐ-BNV bổ sung nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ngạch chuyên viên đại học nội vụ

            • 21/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực