Quyết định 52/QĐ-TTN

Quyết định 52/QĐ-TTN năm 2009 về Quy trình lắp đặt đồng hồ nước do Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 52/QĐ-TTN Quy trình lắp đặt đồng hồ nước


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BR-VT
TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 52/QĐ-TTN

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY TRÌNH LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ NƯỚC”

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT
VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tại quyết định số 307/QĐ-UBT ngày 11 tháng 6 năm 1996 của Uỷ ban nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Căn cứ biên bản góp ý dự thảo “Quy trình lắp đặt đồng hồ nước” của các đơn vị trực thuộc;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh doanh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy trình lắp đặt đồng hồ nước” áp dụng tại Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Điều 2. Quy trình gồm có 6 mục 10 biểu mẫu, áp dụng đối với toàn thể viên chức, công nhân viên Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Điều 3. Các Ông, Bà trưởng phòng: Hành chính, Quản lý nhân sự, Kế toán-tài chính, Kinh Doanh, Quản lý sản xuất, Đầu tư, Ban Thanh tra kiểm soát; Lãnh đạo các chi nhánh cấp nước, Xí nghiệp dịch vụ và viên chức, công nhân viên chịu trách nhiệm thi hành.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, mọi quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở NN&PTNT (b/c);
- Lưu: HC, VT.
 Kinhdoanh/Tuệ/Duy

GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Mạnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/QĐ-TTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/QĐ-TTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2009
Ngày hiệu lực16/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/QĐ-TTN

Lược đồ Quyết định 52/QĐ-TTN Quy trình lắp đặt đồng hồ nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 52/QĐ-TTN Quy trình lắp đặt đồng hồ nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu52/QĐ-TTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýPhạm Văn Mạnh
        Ngày ban hành16/03/2009
        Ngày hiệu lực16/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 52/QĐ-TTN Quy trình lắp đặt đồng hồ nước

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/QĐ-TTN Quy trình lắp đặt đồng hồ nước

              • 16/03/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/03/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực