Quyết định 5203/QĐ-BYT

Quyết định 5203/QĐ-BYT năm 2019 bãi bỏ Quy trình 51: Quy định về nhân sự cho đơn vị lọc máu tại Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo kèm theo Quyết định 2482/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5203/QĐ-BYT 2019 bãi bỏ Quy trình 51 về nhân sự lọc máu quy trình thận nhân tạo


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5203/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY TRÌNH 51: QUY ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ CHO ĐƠN VỊ LỌC MÁU TẠI HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUT THN NHÂN TẠO BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 2482/QĐ-BYT NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quy trình 51: Quy định nhân sự cho đơn vị lọc máu tại Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế vì Quy trình này chứa quy phạm pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vthuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Trang thông tin điện tử Cục KCB;
- Lưu VT, KCB, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5203/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5203/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2019
Ngày hiệu lực04/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(09/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5203/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 5203/QĐ-BYT 2019 bãi bỏ Quy trình 51 về nhân sự lọc máu quy trình thận nhân tạo


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5203/QĐ-BYT 2019 bãi bỏ Quy trình 51 về nhân sự lọc máu quy trình thận nhân tạo
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5203/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Trường Sơn
       Ngày ban hành04/11/2019
       Ngày hiệu lực04/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtTuần trước
       (09/11/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5203/QĐ-BYT 2019 bãi bỏ Quy trình 51 về nhân sự lọc máu quy trình thận nhân tạo

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5203/QĐ-BYT 2019 bãi bỏ Quy trình 51 về nhân sự lọc máu quy trình thận nhân tạo

           • 04/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực