Quyết định 521/QĐ-BNN-TCTS

Quyết định 521/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 thành lập Tổ biên tập Thông tư quy định về tuần tra, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi và nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 521/QĐ-BNN-TCTS 2014 Tổ biên tập Thông tư thanh tra chuyên ngành vi phạm hành chính thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 521/QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TUẦN TRA, KIỂM TRA, THANH TRA CHUYÊN NGÀNH, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG KHAI THÁC, BẢO VỆ NGUỒN LỢI VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BNN-PC ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014;

Theo đề nghcủa Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ biên tập Thông tư quy định về tuần tra, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi và nuôi trồng thủy sản. Tbiên tập gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ biên tập có nhiệm vụ xây dựng nội dung dự thảo Thông tư và tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư. Nhiệm vụ của từng thành viên trong Tổ biên tập do Tổ trưởng phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Tổ biên tập tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

TỔ BIÊN TẬP THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TUẦN TRA, KIỂM TRA, THANH TRA CHUYÊN NGÀNH, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG KHAI THÁC BẢO VỆ NGUỒN LỢI VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-BNN-TCTS ngày 24/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Vũ Tun Cường

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra

Tổ trưởng

2

Phan Thị Huệ

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra

Tổ phó

3

Nguyễn Văn Trung

Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư

Tổ phó

4

Đại diện Thanh tra Chính phủ

 

Thành viên

5

Đại diện Bộ Tư Pháp

 

Thành viên

4

Võ Khôi Thành

Trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục Kiểm ngư Vùng I

Thành viên

5

Lê Trần Nguyên Hùng

Phó cục trưởng Cục Khai thác & BVNLTS

Thành viên

6

Nguyễn Hoài Nam

Chuyên viên Phòng Bảo vệ và Phát triển NLTS, Cục Khai thác & BVNLTS

Thành viên

7

Phạm Khánh Ly

Phó Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản

Thành viên

8

Ngô Thế Anh

Chuyên viên Vụ Nuôi trồng thủy sản

Thành viên

9

Lữ Minh Tuấn

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Thành viên

10

Phạm Thị Tình

Chuyên viên Vụ Pháp chế

Thành viên

11

Nghiêm Phú Trường

Thanh tra viên chính, Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra Bộ

Thành viên

12

Kiều Trung Dũng

Thanh tra viên, Phòng Thanh tra chuyên ngành Thanh tra Bộ

Thành viên

13

Lê Hữu Nguyên

Thanh tra viên Vụ Pháp chế, Thanh tra

Thư ký

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 521/QĐ-BNN-TCTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu521/QĐ-BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2014
Ngày hiệu lực24/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 521/QĐ-BNN-TCTS

Lược đồ Quyết định 521/QĐ-BNN-TCTS 2014 Tổ biên tập Thông tư thanh tra chuyên ngành vi phạm hành chính thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 521/QĐ-BNN-TCTS 2014 Tổ biên tập Thông tư thanh tra chuyên ngành vi phạm hành chính thủy sản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu521/QĐ-BNN-TCTS
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành24/03/2014
        Ngày hiệu lực24/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 521/QĐ-BNN-TCTS 2014 Tổ biên tập Thông tư thanh tra chuyên ngành vi phạm hành chính thủy sản

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 521/QĐ-BNN-TCTS 2014 Tổ biên tập Thông tư thanh tra chuyên ngành vi phạm hành chính thủy sản

            • 24/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực