Quyết định 5223/QĐ-BYT

Quyết định 5223/QĐ-BYT năm 2010 thay đổi và kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5223/QĐ-BYT thay đổi và kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5223/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI VÀ KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi và kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành y tế được thành lập theo quyết định 1616/QĐ-BYT ngày 7/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng - Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng - Phó trưởng ban thường trực

3. Ông Trương Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo - Phó trưởng ban

4. Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo - Ủy viên thường trực

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên

6. Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên

7. Ông Phạm Lê Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính - Ủy viên

8. Ông Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy viên

9. Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh - Ủy viên

10. Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS KHHGĐ - Ủy viên

11. Ông Phan Trọng Lân, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Ủy viên

12. Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục quản lý môi trường Y tế - Ủy viên

13. Ông Bùi Đức Dương, Phó Cục trưởng Cục Phòng, Chống HIV/AIDS - Ủy viên

14. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ TTB và CTYT - Ủy viên

15. Ông Trần Quang Trung, Chánh Thanh tra Bộ - Ủy viên

16. Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục quản lý Dược - Ủy viên

17. Ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Ủy viên

18. Ông Lương Chí Thành, Viện trưởng Viện CNTT - Thư viện Y học TƯ - Ủy viên

19. Ông Phạm Xuân Viết, Vụ khoa học và Đào tạo - Ủy viên kiêm Trưởng ban Thư ký

Ban thư ký gồm:

1. Ông Phạm Xuân Viết, Chuyên viên Vụ Khoa học và Đào tạo, Trưởng ban

2. Bà Phí Thị Nguyệt Thanh, Chuyên viên Vụ Khoa học và Đào tạo, Thành viên

3. Ông Trần Xuân Đà, Chuyên viên Vụ Khoa học và Đào tạo, Thành viên

4. Ông Ngô Chí Dũng, Chuyên viên Vụ Khoa học và Đào tạo, Thành viên

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành y tế tiếp tục thực hiện như quy định tại Quyết định 1616/QĐ-BYT ngày 07/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Trưởng Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin y tế và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban chỉ đạo QG về CNTT;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Lưu: VT, K2DT (2)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5223/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5223/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2010
Ngày hiệu lực28/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5223/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 5223/QĐ-BYT thay đổi và kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5223/QĐ-BYT thay đổi và kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5223/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành28/12/2010
        Ngày hiệu lực28/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5223/QĐ-BYT thay đổi và kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5223/QĐ-BYT thay đổi và kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai ứng dụng

            • 28/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực