Quyết định 525/QĐ-XPVPHC

Quyết định 525/QĐ-XPVPHC năm 2014 xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 525/QĐ-XPVPHC 2014 xử phạt hành chính đưa người lao động làm việc ở nước ngoài Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 525/QĐ-XPVPHC

Bắc Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC lập hồi 10 giờ 00 phút ngày 23/4/2014 tại Văn phòng Sở Lao động - TB&XH, địa chỉ số 52, đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ;

Tôi: Bùi Văn Hải; Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh;

Đơn vị: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

- Bà: Hán Thị Tựa.

- Sinh năm 1963; Quốc tịch: Việt Nam.

- Nguyên quán: xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

- Nơi đăng ký HK thường trú: xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

- Giấy Chứng minh nhân dân số: 120555887; cấp ngày: 06/12/2012; nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang.

Đã có hành vi vi phạm hành chính: Lợi dụng hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tư vấn, tuyển chọn, đào tạo, thu tiền của người lao động.

Hành vi của bà Hán Thị Tựa đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 34 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

* Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt chính: phạt tiền; cụ thể mức phạt: 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng chẵn)

- Hình thức phạt bổ sung: không có

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu bà Hán Thị Tựa chấm dứt ngay mọi hoạt động lợi dụng việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để thu tiền của người lao động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2014.

Điều 3. Quyết định này được gửi cho:

1. Bà Hán Thị Tựa để chấp hành Quyết định xử phạt.

Yêu cầu bà Hán Thị Tựa phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt theo quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang - số tài khoản 3941.01062753 mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Sau khi thực hiện, gửi chứng từ nộp phạt (bản foto) tới Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang; Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bắc Giang để báo cáo trước ngày 19/5/2014.

Bà Hán Thị Tựa có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang để thu tiền phạt.

3. Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang để theo dõi việc nộp tiền xử phạt.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang để đôn đốc, giám sát.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Yên Dũng;
- Thanh tra Sở LĐ-TB&XH;
- UBND xã Cảnh Thụy;
- LĐVP, TH, NC;
- Lưu: VT, VX.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 525/QĐ-XPVPHC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu525/QĐ-XPVPHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 525/QĐ-XPVPHC

Lược đồ Quyết định 525/QĐ-XPVPHC 2014 xử phạt hành chính đưa người lao động làm việc ở nước ngoài Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 525/QĐ-XPVPHC 2014 xử phạt hành chính đưa người lao động làm việc ở nước ngoài Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu525/QĐ-XPVPHC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành29/04/2014
        Ngày hiệu lực29/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 525/QĐ-XPVPHC 2014 xử phạt hành chính đưa người lao động làm việc ở nước ngoài Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 525/QĐ-XPVPHC 2014 xử phạt hành chính đưa người lao động làm việc ở nước ngoài Bắc Giang

            • 29/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực