Quyết định 5298/QĐ-UBND

Quyết định 5298/QĐ-UBND năm 2007 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách tinh giản biên chế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5298/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy chính sách tinh giản biên chế


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5298/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 774/TTr-SNV ngày 02 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách tinh giản biên chế gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban;

2. Ông Châu Minh Tỷ, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Thanh Tư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, Phó Trưởng ban;

4. Bà Nguyễn Thị Nhơn, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng ban;

5. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực;

6. Ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên;

7. Ông Cao Văn Sang, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Long Tuyền, Trưởng Phòng sở - ngành - Trung ương Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách tinh giản biên chế có nhiệm vụ:

1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở - ngành, quận - huyện thực hiện rà soát tổ chức bộ máy bao gồm: nhân sự, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đề xuất việc sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn;

2. Triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách tinh giản biên chế đảm bảo đúng quy định. Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét theo thẩm quyền.

3. Dự trù kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 3. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có các Tổ chuyên viên tham mưu việc sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế, được huy động từ các sở, ban, ngành có liên quan. Giao Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định nhân sự các Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5298/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5298/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2007
Ngày hiệu lực26/11/2007
Ngày công báo01/12/2007
Số công báoSố 67
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5298/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5298/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy chính sách tinh giản biên chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5298/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy chính sách tinh giản biên chế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5298/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành26/11/2007
        Ngày hiệu lực26/11/2007
        Ngày công báo01/12/2007
        Số công báoSố 67
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5298/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy chính sách tinh giản biên chế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5298/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy chính sách tinh giản biên chế

            • 26/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực