Quyết định 53/1999/QĐ-NHNN1

Quyết định 53/1999/QĐ-NHNN1 quy định mức lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng đào tạo đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 53/1999/QĐ-NHNN1 quy định mức lãi suất cho vay Quỹ tín dụng đào tạo học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề đã được thay thế bởi Quyết định 315/2000/QĐ-NHNN1 điều chỉnh mức lãi suất cho vay Quỹ tín dụng đào tạo và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2000.

Nội dung toàn văn Quyết định 53/1999/QĐ-NHNN1 quy định mức lãi suất cho vay Quỹ tín dụng đào tạo học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/1999/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 53/1999/QĐ-NHNN1, NGÀY 10 THÁNG 02 NĂM 1999 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT CHO VAY CỦA QUỸ TÍN DỤNG ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ

 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12 1997 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngaỳ 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 51/1988QĐ-TTg ngày 2/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập Quỹ tín dụng đào tạo;
Trên cơ sở thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 11736/KHTC ngày 10/12/1998;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định mức lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng đào tạo đối với học sinh, sinh viên các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề là 0,6%/tháng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế tiết 2.4 khoản 2 Điều 1 tại Quyết định số 39/1998/QĐ-NHNN1 ngày 17/1/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế, dân cư và mức lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế. Các khoản cho vay đã ký Hợp đồng tín dụng của Quỹ Tín dụng đào tạo trước ngày Quyết định này có hiệu lực được xử lý như sau:

1. Đối với các khoản cho vay từ Quỹ Tín dụng đào tạo còn dư nợ đến ngày Quyết định này có hiệu lực thì phần dư nợ còn lại được chuyển sang áp dụng theo mức lãi suất mới kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

2. Đối với Hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày Quyết định này có hiệu lực chưa giải ngân hoặc chưa giải ngân hết thì phần giải ngân kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực được chuyển sang áp dụng mức lãi suất mới.

Điều 3: Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám (Giám đốc) Tổ chức tín dụng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ, được uỷ nhiệm cho vay vốn từ Quỹ tín dụng đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/1999/QĐ-NHNN1

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/1999/QĐ-NHNN1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/1999
Ngày hiệu lực25/02/1999
Ngày công báo15/04/1999
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/10/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/1999/QĐ-NHNN1

Lược đồ Quyết định 53/1999/QĐ-NHNN1 quy định mức lãi suất cho vay Quỹ tín dụng đào tạo học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 53/1999/QĐ-NHNN1 quy định mức lãi suất cho vay Quỹ tín dụng đào tạo học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu53/1999/QĐ-NHNN1
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýLê Đức Thuý
        Ngày ban hành10/02/1999
        Ngày hiệu lực25/02/1999
        Ngày công báo15/04/1999
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/10/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 53/1999/QĐ-NHNN1 quy định mức lãi suất cho vay Quỹ tín dụng đào tạo học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/1999/QĐ-NHNN1 quy định mức lãi suất cho vay Quỹ tín dụng đào tạo học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề