Quyết định 53/2002/UB-QĐ

Quyết định 53/2002/UB-QĐ sửa đổi Quyết định 60/1999/QĐ-UB chính sách phát triển cây chè tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 53/2002/UB-QĐ sửa đổi 60/1999/QĐ-UB chính sách phát triển cây chè Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 1010/QĐ-UBND 2007 bãi bỏ văn bản quy định cơ chế chính sách Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 11/06/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2002/UB-QĐ sửa đổi 60/1999/QĐ-UB chính sách phát triển cây chè Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2002/UB-QĐ

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÂY CHÈ TỈNH LẠNG SƠN (BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/1999/QĐ-UB NGÀY 13/10/1999 CỦA UBND TỈNH LẠNG SƠN).

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 /6/1994.

Căn cứ Quyết định số 60/1999/ QĐ-UB ngày 13/10/1999 của UBND tỉnh về việc ban hành Chính sách phát triển cây Chè tỉnh Lạng Sơn.

Xét Tờ trình số 566 NN/KT ngày 12 /7/2002 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 3 đầu tư phát triển sản xuất, chế biến chè như sau:

“- Dựa vào quy trình kỹ thuật sản xuất chè do Xí nghiệp Nông Công nghiệp (XNNCN) chè Thái Bình công bố bằng văn bản, hộ sản xuất vay vốn từ nguồn tín dụng đầu tư, vay vốn từ các Ngân hàng thương mại để trồng mới và chế biến trong vùng chè tập trung theo quy hoạch của tỉnh, được ngân sách tỉnh chi hỗ trợ 50% (năm mươi phần trăm) lãi suất vay thông thường tại mọi thời điểm.

- Các giống chè mới đang được khảo nghiệm tại XNNCN chè Thái Bình đã có kết luận đủ tiêu chuẩn, phù hợp vùng sinh thái được mở rộng sản xuất đại trà.”

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2002.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành hữu quan, Chủ tịch UBND các huyện, Giám đốc XNNCN chè Thái Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN-PTNT.
- TT Tỉnh ủy.
- TT HĐND tỉnh.
- CT, PCT UBND tỉnh.
- Như điều 3.
- CVP.
- Lưu VT, KT, VX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Văn Mục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2002/UB-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2002/UB-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2002
Ngày hiệu lực01/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/06/2007
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2002/UB-QĐ

Lược đồ Quyết định 53/2002/UB-QĐ sửa đổi 60/1999/QĐ-UB chính sách phát triển cây chè Lạng Sơn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 53/2002/UB-QĐ sửa đổi 60/1999/QĐ-UB chính sách phát triển cây chè Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu53/2002/UB-QĐ
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýPhùng Văn Mục
       Ngày ban hành13/11/2002
       Ngày hiệu lực01/01/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/06/2007
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 53/2002/UB-QĐ sửa đổi 60/1999/QĐ-UB chính sách phát triển cây chè Lạng Sơn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2002/UB-QĐ sửa đổi 60/1999/QĐ-UB chính sách phát triển cây chè Lạng Sơn