Quyết định 53/2004/QĐ-BCN

Quyết định 53/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty pin ắc quy Miền Nam thành Công ty cổ phần pin ắc quy Miền Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty pin ắc quy Miền Nam thành Công ty cổ phần


BỘ CÔNG NGHIỆP
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY PIN ẮC QUY MIỀN NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (Công văn số 664/CV-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Công ty Pin Ắc quy miền Nam và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 18 tháng 6 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá thuộc Công ty Pin Ắc quy miền Nam (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 102.630.000.000 đồng (Một trăm lẻ hai  tỷ, sáu trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước                                         : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty       : 39,15 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty                                :   9,85 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Pin Ắc quy miền Nam tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2004 để cổ phần hoá (Quyết định số 1234/QĐ-TCKT ngày 28 tháng 5 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là  212.078.169.056 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 102.630.621.816 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 1.115 lao động trong Công ty là 165.915 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 4.977.450.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty Pin Ắc quy miền Nam làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Hoá chất Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Pin Ắc quy miền Nam thành Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam,

- Tên giao dịch quốc tế : DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : PINACO;

- Trụ sở chính đặt tại : 321 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất pin, ắc quy và hàng may mặc;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm pin, ắc quy, hàng may mặc và vật tư, thiết bị cho sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy, hàng may mặc;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Hoá chất Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Pin Ắc quy miền Nam tổ chức bán đấu giá cổ phần ra ngoài thông qua Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Pin Ắc quy miền Nam có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Pin Ắc quy miền Nam và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp,
  Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2004/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2004/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2004
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2004/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 53/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty pin ắc quy Miền Nam thành Công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 53/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty pin ắc quy Miền Nam thành Công ty cổ phần
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu53/2004/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýNguyễn Xuân Thuý
        Ngày ban hành21/06/2004
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 53/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty pin ắc quy Miền Nam thành Công ty cổ phần

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty pin ắc quy Miền Nam thành Công ty cổ phần

            • 21/06/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực