Quyết định 53/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định 53/2008/QĐ-BTTTT về cước kết nối đối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định trong phạm vi nội hạt do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Quyết định 53/2008/QĐ-BTTTT cước kết nối liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định trong phạm vi nội hạt đã được thay thế bởi Thông tư 05/2020/TT-BTTTT giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa mạng viễn thông di động và cố định và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2008/QĐ-BTTTT cước kết nối liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định trong phạm vi nội hạt


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 53/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI ĐỐI VỚI LIÊN LẠC ĐIỆN THOẠI TỪ MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH VÀO MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cước kết nối đối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định trong phạm vi nội hạt (sau đây gọi là mạng nội hạt) vào mạng điện thoại di động toàn quốc (sau đây gọi là mạng di động) như sau:

1. Trường hợp mạng nội hạt kết nối trực tiếp với mạng di động, mạng nội hạt tính cước đối với khách hàng và trả mạng di động (không phân biệt mạng di động chiếm thị phần khống chế hay không chiếm thị phần không chế) cước kết nối 425đ/phút;

2. Trường hợp mạng nội hạt kết nối với mạng di động qua mạng PSTN hoặc VoIP đường dài liên tỉnh, mạng nội hạt tính cước cuộc gọi đối với khách hàng và trả cước kết nối như sau:

2.1. Trả mạng di động kết cuối cuộc gọi (không phân biệt mạng di động chiếm thị phần khống chế hay mạng di động không chiếm thị phần khống chế) cước kết nối 425đ/phút;

2.2. Trường hợp qua mạng PSTN đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi đến mạng di động thì trả mạng PSTN đường dài liên tỉnh cước kết nối như sau:

- Trường hợp tổng đài đường dài (Toll), tổng đài nội hạt (Tandem) hoặc Host có chức năng Tandem và tổng đài di động (MSC) trong cùng địa giới hành chính một tỉnh, thành phố thì cước kết nối là 100đ/phút;

- Trường hợp tổng đài đường dài (Toll), tổng đài nội hạt (Tandem) hoặc Host có chức năng Tandem và tổng đài di động (MSC) không cùng địa giới hành chính một tỉnh, thành phố:

+ Trường hợp mạng PSTN đường dài liên tỉnh kết nối vào 01 tổng đài MSC cổng của miền, cước kết nối là 300 đồng/phút;

+ Trường hợp mạng PSTN đường dài liên tỉnh kết nối vào 02 tổng đài MSC cổng của miền, cước kết nối là 250 đồng/phút;

+ Trường hợp mạng PSTN đường dài liên tỉnh kết nối vào 03 tổng đài MSC cổng của miền, cước kết nối là 200 đồng/phút.

2.3. Trường hợp qua mạng VoIP đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi đến mạng di động thì cước kết nối trả mạng VoIP đường dài liên tỉnh do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn mức cước khi kết nối với mạng PSTN đường dài liên tỉnh và không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

Điều 2. Các mức cước kết nối quy định tại Quyết định này áp dụng cho cả liên lạc vào gìờ thấp điểm và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các thứ trưởng BTTTT;
- Bộ Tài chính (Cục quản lý giá);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc BTTTT;
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ VT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2008/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2008/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2008
Ngày hiệu lực07/01/2009
Ngày công báo23/12/2008
Số công báoTừ số 691 đến số 692
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2020
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2008/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 53/2008/QĐ-BTTTT cước kết nối liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định trong phạm vi nội hạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 53/2008/QĐ-BTTTT cước kết nối liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định trong phạm vi nội hạt
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu53/2008/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýLê Nam Thắng
        Ngày ban hành08/12/2008
        Ngày hiệu lực07/01/2009
        Ngày công báo23/12/2008
        Số công báoTừ số 691 đến số 692
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2020
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 53/2008/QĐ-BTTTT cước kết nối liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định trong phạm vi nội hạt

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2008/QĐ-BTTTT cước kết nối liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định trong phạm vi nội hạt