Quyết định 53/2009/QĐ-UBND

Quyết định 53/2009/QĐ-UBND bổ sung số lượng định xuất phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định 53/2009/QĐ-UBND số lượng định xuất phụ cấp cán bộ công chức Bà Rịa đã được thay thế bởi Quyết định 21/2013/QĐ-UBND hỗ trợ cán bộ làm việc Bộ phận tiếp nhận cơ chế một cửa Bà Rịa và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2009/QĐ-UBND số lượng định xuất phụ cấp cán bộ công chức Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG SỐ LƯỢNG ĐỊNH XUẤT PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa IV kỳ họp lần thứ 10;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 937/TTr-SNV ngày 27 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung số lượng định xuất cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp.

Số lượng bổ sung thêm cho các địa phương cụ thể như sau:

Thị xã Bà Rịa: 04 định xuất;

Thành phố Vũng Tàu: 10 định xuất;

Huyện Tân Thành: 04 định xuất;

Huyện Xuyên Mộc: 05 định xuất.

Điều 2. Định mức phụ cấp và nguồn kinh phí chi trả phụ cấp thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

2. Thời điểm hưởng phụ cấp theo quy định tại Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa, huyện Xuyên Mộc, huyện Tân Thành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2009
Ngày hiệu lực15/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2009/QĐ-UBND số lượng định xuất phụ cấp cán bộ công chức Bà Rịa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 53/2009/QĐ-UBND số lượng định xuất phụ cấp cán bộ công chức Bà Rịa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu53/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrần Minh Sanh
       Ngày ban hành05/08/2009
       Ngày hiệu lực15/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2013
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 53/2009/QĐ-UBND số lượng định xuất phụ cấp cán bộ công chức Bà Rịa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2009/QĐ-UBND số lượng định xuất phụ cấp cán bộ công chức Bà Rịa