Quyết định 53/2011/QĐ-UBND

Quyết định 53/2011/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Quyết định 53/2011/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực đã được thay thế bởi Quyết định 08/2016/QĐ-UBND mức thu nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực Bà Rịa Vũng Tàu 2016 và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2011/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2011/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 12 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phi cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực điện lực;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 58/TTr-SCT ngày 16 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Đối tượng áp dụng thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Mức thu lệ phí:

Đơn vị tính: đồng.

Stt

Nội dung công việc thu lệ phí

Mức thu

Cấp mới

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung

1

Cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống

700.000

350.000

2

Cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống

700.000

350.000

3

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đôi với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương

700.000

350.000

4

Cấp giấy phép hoạt động điện lực khác

700.000

350.000

3. Quản lý, sử dụng tiền lệ phí để lại:

a) Cơ quan thu phí: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b) Phần trăm lệ phí để lại cho cơ quan thu phí là 100%.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công thương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2011
Ngày hiệu lực22/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2011/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 53/2011/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu53/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành12/09/2011
        Ngày hiệu lực22/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 53/2011/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2011/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực