Quyết định 53/2015/QĐ-UBND

Quyết định 53/2015/QĐ-UBND về mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định 53/2015/QĐ-UBND mức hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 33/2018/QĐ-UBND hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2015/QĐ-UBND mức hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2015/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở KHU DÂN CƯ ĐỂ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu­ dân cư”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cụ thể như sau:

1. Mức chi hỗ trợ đối với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư: 4.000.000 đồng/năm/khu dân cư. Đối với khu dân cư thuộc các xã vùng khó khăn: 6.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Tiêu chí các xã thuộc vùng khó khăn được xác định theo quy định tại Quyết định số 1049/2014/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 1049/2014/QĐ-TTg (nếu có).

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2016.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh về việc quy định kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực04/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2015/QĐ-UBND mức hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 53/2015/QĐ-UBND mức hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu53/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýHồ Quốc Dũng
       Ngày ban hành25/12/2015
       Ngày hiệu lực04/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 53/2015/QĐ-UBND mức hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2015/QĐ-UBND mức hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư Bình Định