Quyết định 53/2020/QĐ-UBND

Quyết định 53/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương năm học 2020-2021

Nội dung toàn văn Quyết định 53/2020/QĐ-UBND sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tỉnh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2020/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 13 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ QUÝ ĐÔN, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG NĂM HỌC 2020 - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017-2018, lộ trình đến năm học 2020-2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2020-2021 như sau:

1. Mức học phí:

- Khối lớp 6 và khối lớp 7 là 1.930.000 đồng/học sinh/tháng.

- Khối lớp 8 là 1.758.000 đồng/học sinh/tháng.

- Khối lớp 9 là 1.846.000đồng/học sinh/tháng.

Mức thu học phí trên đã bao gồm các môn chất lượng cao như: Chương trình nâng cao các bộ môn Toán, Văn, Ngoại ngữ; Chương trình nâng cao môn năng khiếu, tự chọn; Giáo dục kỹ năng sống; Hoạt động các câu lạc bộ giáo dục thể chất, văn nghệ, thể thao; Học Tiếng Anh với người nước ngoài; Tiếp cận, trải nghiệm thực tế, giao lưu, dã ngoại.

2. Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng:

Việc miễn, giảm học phí và quy định khác về thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhân:
- Như Điêu 3;
- Văn phòng Chinh phu;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; (Để báo cáo)
- Cục Kiểm tra văn bản (Bô tư phap);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND, UBND tinh;
- Trưởng Đoan Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tinh;
- Trung tâm CNTT - VP UBND tinh;
- Lưu: VT, KT, Thư.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2020
Ngày hiệu lực25/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(15/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/2020/QĐ-UBND sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tỉnh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 53/2020/QĐ-UBND sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tỉnh Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu53/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành13/11/2020
        Ngày hiệu lực25/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (15/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 53/2020/QĐ-UBND sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tỉnh Hải Dương

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/2020/QĐ-UBND sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tỉnh Hải Dương

              • 13/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực