Quyết định 53/QĐ-UBND

Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 53/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản Ủy ban hết hiệu lực Quận 11 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 11

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/QĐ-UBND

Quận 11, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG B DANH MC VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT CA ỦY BAN NHÂN DÂN QUN 11 HT HIU LC NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 34/TTr-TP ngày 17 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 11 hết hiệu lực toàn bộ năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban nhân dân TpHCM;

- Sở Tư pháp TpHCM;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND quận: CT và các PCT;
- Các phòng, ban chuyên môn;
- UBND 16 phường;
- Trang thông tin điện tử quận;
- Lưu: VT, TP.01.

CHỦ TỊCH
Trần Thị Bích Liên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 53/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 11

Được bãi bỏ tại Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017

02/10/2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2018
Ngày hiệu lực22/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản Ủy ban hết hiệu lực Quận 11 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 53/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản Ủy ban hết hiệu lực Quận 11 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu53/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýTrần Thị Bích Liên
       Ngày ban hành22/01/2018
       Ngày hiệu lực22/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 53/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản Ủy ban hết hiệu lực Quận 11 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/QĐ-UBND 2018 danh mục văn bản Ủy ban hết hiệu lực Quận 11 Hồ Chí Minh

           • 22/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực