Quyết định 531/QĐ-TCTDTT

Quyết định 531/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Quyết định 531/QĐ-TCTDTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 2304/QĐ-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 531/QĐ-TCTDTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam


BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 531/QĐ-TCTDTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM ĐIỆN ẢNH THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆT NAM

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ–CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ – TTg ngày 23 tháng 05 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Tổng cục Thể thao có chức năng sản xuất, phổ biến các tác phẩm và ấn phẩm điện ảnh thuộc lĩnh vực thể thao và du lịch, tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng. Trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm của Trung tâm trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức sản xuất và phổ biến các tác phẩm điện ảnh về thể dục, thể thao, văn hóa và du lịch theo kế hoạch của Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Tổ chức cung ứng dịch vụ sản xuất các thể loại phim, ảnh, băng, đĩa hình theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh theo kế hoạch của Tổng cục Thể dục thể thao.

6. Quản và sử dụng tài chính, tài sản, các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Giám đốc và các Phó giám đốc

2. Các phòng :

a) Phòng Tổ chức – Hành chính.

b) Phòng kế toán.

c) Phòng Biên tập và tư liệu.

d) Phòng Kỹ thuật và quay phim.

đ) Phòng Dịch vụ và hợp tác làm phim.

e) Phòng Quản lý trang tin điện tử

f) Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

h) Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng.

3. Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao va du lịch Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Trung tâm; sắp xếp cán bộ, viên chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; ban hành quy chế làm việc của Trung tâm.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ tài chính, Thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (BVHTTDL);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc tổng cục;
- Lưu : VT, TCCB, H (20)

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Danh Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 531/QĐ-TCTDTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu531/QĐ-TCTDTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2008
Ngày hiệu lực24/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 531/QĐ-TCTDTT

Lược đồ Quyết định 531/QĐ-TCTDTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 531/QĐ-TCTDTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu531/QĐ-TCTDTT
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thể dục thể thao
     Người kýNguyễn Danh Thái
     Ngày ban hành24/12/2008
     Ngày hiệu lực24/12/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2011
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 531/QĐ-TCTDTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 531/QĐ-TCTDTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam