Quyết định 5315/QĐ-BYT

Quyết định 5315/QĐ-BYT năm 2014 phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5315/QĐ-BYT lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản dự phòng lây truyền HIV 2014


BỘ Y TẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5315/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LỒNG GHÉP CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Dân số Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” ban hành theo Quyết định này được áp dụng cho tất cả các trạm y tế xã/phường; khoa chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, khoa Sản-Trung tâm Y tế quận/huyện; Trung tâm chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh/thành phố; Các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe Sinh sản của nhà nước, bán công, dân lập, tư nhân, các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Quyết định số 3577/QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hệ thống biểu mẫu báo cáo chăm sóc Sức khỏe sinh sản hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em và các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng của Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng Y tế ngành; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm chăm sóc Sức khỏe sinh sản các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Trung tâm Y tế quận/huyện và Thủ trưởng các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, các đơn vị cung cấp dịch vụ Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối h
p chỉ đạo);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website Vụ SKBMTE;
- Lưu: VT, BMTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5315/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5315/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5315/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 5315/QĐ-BYT lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản dự phòng lây truyền HIV 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5315/QĐ-BYT lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản dự phòng lây truyền HIV 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5315/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành26/12/2014
        Ngày hiệu lực01/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5315/QĐ-BYT lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản dự phòng lây truyền HIV 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5315/QĐ-BYT lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản dự phòng lây truyền HIV 2014

            • 26/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực