Quyết định 532/QĐ-TTg

Quyết định 532/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án “Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 3” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Phần Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 532/QĐ-TTg 2015 Dự án Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ sử dụng vốn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “ĐẦU TƯ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ GIAI ĐOẠN 3” SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CỦA CHÍNH PHỦ PHẦN LAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1894/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 4 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 3” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Phần Lan, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Công an.

- Chủ dự án: Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Mục tiêu của Dự án: Tăng cường trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên cả nước để góp phần nâng cao năng lực chiến đấu, hiệu quả hoạt động của lực lượng này nhằm góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

3. Các kết quả chủ yếu của Dự án:

- Đầu tư trang bị các phương tiện chữa cháy và cứu hộ cứu nạn: 05 xe thang chữa cháy 435 TFL, 10 xe thang chữa cháy 323 TFL, 08 xe chữa cháy 4000/400, 07 xe cứu hộ, 1000 bộ quần áo chữa cháy chuyên dùng và găng tay.

- Đội ngũ cán bộ các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được đào tạo và huấn luyện sử dụng thành thạo và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị đầu tư từ Dự án bao gồm cả việc bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

4. Thời gian thực hiện Dự án: 02 năm (2015 ¸ 2017).

5. Mức vốn đầu tư: 16.086.363,22 Euro, trong đó:

- Vốn ODA vay Phần Lan: 15.872.090 Euro

- Vốn đối ứng: 214.273,22 Euro (tương đương 5.998.315.098 VNĐ).

6. Cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn ODA: Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ để thực hiện dự án.

- Vốn đối ứng: Cơ quan chủ quản dự án bố trí theo Luật Ngân sách.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công hàm thông báo cho Đại sứ quán Phần Lan về quyết định phê duyệt trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện.

Điều 3. Bộ Công an tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện, phê duyệt văn kiện và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài chính, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiến Cứu nạn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài chính, Ngoại giao;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, HC, NC, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). ph. 31

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 532/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu532/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2015
Ngày hiệu lực22/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 532/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 532/QĐ-TTg 2015 Dự án Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ sử dụng vốn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 532/QĐ-TTg 2015 Dự án Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ sử dụng vốn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu532/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành22/04/2015
        Ngày hiệu lực22/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 532/QĐ-TTg 2015 Dự án Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ sử dụng vốn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 532/QĐ-TTg 2015 Dự án Đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ sử dụng vốn

           • 22/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực