Quyết định 532/QĐ-TTg

Quyết định 532/QĐ-TTg năm 2021 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 532/QĐ-TTg 2021 mức lãi suất cho vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội mua thuê mua nhà ở xã hội


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT CHO VAY ƯU ĐÃI CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỂ MUA, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI; XÂY DỰNG MỚI HOẶC CẢI TẠO SỬA CHỮA NHÀ ĐỂ Ở THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 16 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ v tín dụng đối với người nghèo và các đi tượng chính sách khác;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Theo đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2021 và Công văn số 3041/NHCS-TDSV ngày 29 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3b).
M.Cường

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 532/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu532/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2021
Ngày hiệu lực01/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(03/04/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 532/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 532/QĐ-TTg 2021 mức lãi suất cho vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội mua thuê mua nhà ở xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 532/QĐ-TTg 2021 mức lãi suất cho vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội mua thuê mua nhà ở xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu532/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành01/04/2021
        Ngày hiệu lực01/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (03/04/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 532/QĐ-TTg 2021 mức lãi suất cho vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội mua thuê mua nhà ở xã hội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 532/QĐ-TTg 2021 mức lãi suất cho vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội mua thuê mua nhà ở xã hội

            • 01/04/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực