Quyết định 535/QĐ-UBND

Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi trong bộ thủ tục chung áp dụng tại cấp quận thành phố Cần Thơ

Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính chung tỉnh Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định số 970/QĐ-UBND 2015 Ủy ban nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 30/03/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính chung tỉnh Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 535/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP QUẬN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; Thông tư số 94/2012/NĐ-CP sản xuất kinh doanh">39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 18/TTr-SCT ngày 06 tháng 02 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính được ban hành mới và 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Công Thương trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp quận tại Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 535/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 535/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/03/2013
Ngày hiệu lực 05/03/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/03/2015
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 535/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính chung tỉnh Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính chung tỉnh Cần Thơ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 535/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành 05/03/2013
Ngày hiệu lực 05/03/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/03/2015
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính chung tỉnh Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính chung tỉnh Cần Thơ