Quyết định 536/QĐ-UBND

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2016 thực hiện chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 536/QĐ-UBND chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg tỉnh Ninh Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 536/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/02/2005 của Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng Chính sách của Đảng và Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 139/TTr-LĐTBXH-NCC ngày 02/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế đối với 15 (mười lăm) đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các ngành liên quan thẩm định kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho những người có tên trong danh sách tại Điều 1, trình UBND tỉnh xem xét, cấp kinh phí thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và những người có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP5, VP6;
Tr49/LĐ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Tống Quang Thìn

 

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ
Theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Kèm theo Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Nam

Nữ

1

Đinh Văn Xuân

1947

 

xóm 1, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn

2

Đinh Văn Đức

1952

 

Xóm 11, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn

3

Phạm Xuân Điền

1946

 

thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn

4

Phạm Văn Viễn

1952

 

Đông Nhạc 1, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô

5

Nguyn Khc Khởi

1956

 

xóm 8, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh

6

Ngô Đức Hiển

1955

 

xóm 8, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh

7

Đào Văn Thoi

1951

 

xóm 4, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh

8

Phạm Thị Duyên

 

1947

xóm 8, xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh

9

Phạm Văn Kim

1947

 

xóm Cầu, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh

10

Trịnh Đình Vui

1947

 

xóm Tân 2, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh

11

Lưu Danh Phi

1954

 

xóm 2, xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn

12

Trần Trọng Năm

1956

 

thôn Đồi Ngô, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn

13

Hà Văn Tự

1950

 

xóm 2 Ngọc Động, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn

14

Lê Văn Phin

1956

 

xóm 3 Lỗi Sơn, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn

15

Nguyễn Duy Chắc

1954

 

thôn 3, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp

 

Tng cộng: 15 người

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 536/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu536/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2016
Ngày hiệu lực27/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 536/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 536/QĐ-UBND chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg tỉnh Ninh Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 536/QĐ-UBND chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg tỉnh Ninh Bình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu536/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành27/10/2016
        Ngày hiệu lực27/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 536/QĐ-UBND chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg tỉnh Ninh Bình 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 536/QĐ-UBND chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg tỉnh Ninh Bình 2016

            • 27/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực