Quyết định 537/QĐ-UBND

Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2018 về bãi bỏ Quyết định 4148/QĐ-UBND về ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 537/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 4148/QĐ-UBND Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 537/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 4148/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ, LÀM CĂN CỨ ĐỂ TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN TRONG KHU KINH TẾ NGHI SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, khu công nghệ cao;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 202/STP-XDVB ngày 31/01/2018 về việc thực hiện Công văn số 705/UBND-KTTC ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Lý do: Một số nội dung không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 537/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu537/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2018
Ngày hiệu lực06/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 537/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 537/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 4148/QĐ-UBND Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 537/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 4148/QĐ-UBND Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu537/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýNguyễn Đình Xứng
       Ngày ban hành06/02/2018
       Ngày hiệu lực06/02/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 537/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 4148/QĐ-UBND Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 537/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Quyết định 4148/QĐ-UBND Thanh Hóa

           • 06/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực