Quyết định 538/QĐ-BNN-TC

Quyết định 538/QĐ-BNN-TC năm 2012 phê duyệt dự toán chi tiết hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 538/QĐ-BNN-TC hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 538/QĐ-BNN -TC

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN THUỘC KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2596/QĐ-BNN-TCTL ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cương các hoạt động truyền thông, tập huấn và hướng dẫn phổ biến công nghệ thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT;

Xét công văn số: 112/NS ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về việc triển khai hoạt động Hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn năm 2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012 là 203.700.000 đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức triển khai thực hiện, quyết toán các nội dung theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Giám đốc trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng TTCTMTQGNS&VSMTNT;
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NT NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 538/QĐ/BNN-TC ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Kinh phí: 203.700.000 đồng

Đơn vị tính: đồng

TT

Nội dung hoạt động

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

 

Tổng số

 

 

 

203.700.000

I

Tuyên truyền tại Trung ương

 

 

 

23.000.000

1

Pano tuyên truyền

cái

2

9.000.000

18.000.000

2

Băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền

cái

10

500.000

5.000.000

II

Tuyên truyền tại địa phương tổ chức

 

 

 

153.000.000

1

Pano tuyên truyền

cái

4

9.000.000

36.000.000

2

Mua áo có in lôgô

chiếc

500

90.000

45.000.000

3

Mua xà phòng

bánh

500

10.000

5.000.000

4

Mua khăn mặt

cái

500

10.000

5.000.000

5

Băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền

cái

30

500.000

15.000.000

6

Thuê làm khán đài (makét + trang trí, âm thanh, ánh sáng, nhạc)

ngày

1

15.000.000

15.000.000

7

Phông sân khấu

cái

1

10.000.000

10.000.000

8

Hỗ trợ xăng xe cho đội diễu hành

xe

200

30.000

6.000.000

9

Nước uống

người

200

30.000

6.000.000

10

Hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia mittinh

người

200

50.000

10.000.000

III

Chi phí khảo sát thực địa và làm việc với địa phương

 

 

 

6.200.000

1

Thuê xe đi lại tại địa phương cho cán bộ TT đi khảo sát thực địa và làm việc với địa phương

ngày

2

2.000.000

4.000.000

2

Công việc phí (4người x 2ngày)

người

4

150.000

1.200.000

3

Tiền ngủ (4 người x 1 đêm)

đêm

4

250.000

1.000.000

IV

Tham dự lễ phát động

 

 

 

21.500.000

1

Thuê xe đi lại tại địa phương cho đại biểu trung ương và báo chí đi lại tại địa phương và tham gia sự kiện

ngày

2

3.000.000

6.000.000

2

Thuê xe đi lại tại địa phương cho Ban tổ chức

ngày

3

2.000.000

6.000.000

3

Công tác phí (10người x 3ngày)

người

10

150.000

4.500.000

4

Tiền ngủ (10 người x 2 đêm)

đêm

4

250.000

5.000.000

Bằng chữ: Hai trăm linh ba triệu bảy trăm nghìn đồng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 538/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu538/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2012
Ngày hiệu lực11/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 538/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 538/QĐ-BNN-TC hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 538/QĐ-BNN-TC hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu538/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐinh Thị Phương
        Ngày ban hành11/04/2012
        Ngày hiệu lực11/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 538/QĐ-BNN-TC hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 538/QĐ-BNN-TC hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi

            • 11/04/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực