Quyết định 54/2002/QĐ-BCN

Quyết định 54/2002/QĐ-BCN phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Xây lắp điện 3 thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2002/QĐ-BCN Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Xây lắp điện 3 thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ -con


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 3 THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm loại hình tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Xây lắp điện 3, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Công nghiệp;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1571/CP-ĐMDN ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Xây lắp điện 3 thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Căn cứ Quyết định số 46/2002/QĐ-BCN ngày 22 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc tổ chức lại Công ty Xây lắp điện 3, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành Công ty mẹ nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Xây lắp điện 3 thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con gồm 06 Chương, 35 Điều và 01 phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003. Bãi bỏ các văn bản trước đây có nội dung trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ và Tổng giám đốc Công ty Xây lắp điện 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c),
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- UBND TP Đà Nẵng,
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ CN,
- Các TV Ban ĐM&PTDN Bộ CN,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2002/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2002/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2002
Ngày hiệu lực01/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2002/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 54/2002/QĐ-BCN Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Xây lắp điện 3 thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ -con


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 54/2002/QĐ-BCN Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Xây lắp điện 3 thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ -con
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu54/2002/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành16/12/2002
        Ngày hiệu lực01/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 54/2002/QĐ-BCN Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Xây lắp điện 3 thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ -con

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2002/QĐ-BCN Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Xây lắp điện 3 thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ -con

            • 16/12/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực