Quyết định 54/2002/UB-QĐ

Quyết định 54/2002/UB-QĐ về quy định hợp đồng khuyến nông viên trong tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Quyết định 54/2002/QĐ-UB hợp đồng khuyến nông viên đã được thay thế bởi Quyết định 22/2008/QĐ-UBND số lượng, điều kiện và chế độ thù lao và được áp dụng kể từ ngày 18/09/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2002/QĐ-UB hợp đồng khuyến nông viên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 54/2002/UB-QĐ

Lạng sơn, ngày 13 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỢP ĐỒNG KHUYẾN NÔNG VIÊN TRONG TỈNH LẠNG SƠN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994.
Xét Tờ trình số 566 NN/KT ngày 12 /7/2002 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số chính sách về phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp do UBND tỉnh ban hành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh trực tiếp ký hợp đồng sử dụng Khuyến nông viên để làm công tác khuyến nông tại các xã, phường trong toàn tỉnh.

- Số lượng., tiêu chuẩn Khuyến nông viên do Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, bảo đảm thực hiện chương trình chuyển giao khoa học, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân, chú trọng tăng cường Khuyến nông viên cho các xã, vùng 135 và vùng biên giới.

Điều 2: Thời hạn hợp đồng, chế độ trách nhiệm và chế độ phụ cấp chi cho một Khuyến nông viên:

- Thời hiệu hợp đồng sử dụng khuyến nông viên là 10 tháng trong năm phù hợp thời vụ sản xuất nông nghiệp.

- Thời hạn ký hợp đồng theo từng năm dương lịch.

- Chế độ phụ cấp cho khuyến nông viên là: 200.000 đồng ( Hai trăm ngàn đồng) người / tháng.

- Khuyến nông viên có trách nhiệm triển khai chương trình khuyến nông hàng năm, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện sau vụ sản xuất kết thúc.

- Hàng năm Trung tâm khuyến nông tỉnh tổng kết Chương trình khuyến nông, bồi dưỡng nâng cao chất lượng Khuyến nông viên thúc đẩy sản xuất phát triển.

Điều 3: Giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính-Vật giá, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành hữu quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN-PTNT.
- TT Tỉnh uỷ.
- TT HĐND tỉnh.
- CT, PCT UBND tỉnh.
- Như điều 4.
- CVP.
- Lưu VT, KT, NC, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Văn Mục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2002/UB-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2002/UB-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2002
Ngày hiệu lực28/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/03/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2002/UB-QĐ

Lược đồ Quyết định 54/2002/QĐ-UB hợp đồng khuyến nông viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 54/2002/QĐ-UB hợp đồng khuyến nông viên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu54/2002/UB-QĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýPhùng Văn Mục
        Ngày ban hành13/11/2002
        Ngày hiệu lực28/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/03/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 54/2002/QĐ-UB hợp đồng khuyến nông viên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2002/QĐ-UB hợp đồng khuyến nông viên