Quyết định 54/2003/QĐ-UB

Quyết định 54/2003/QĐ-UB thành lập Trung tâm Đào tạo tin học VIESPA thuộc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2003/QĐ-UB thành lập Trung tâm Đào tạo tin học VIESPA thuộc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/2003/QĐ-UB     

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC VIESPA THUỘC TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND và UBND ở mỗi cấp;
Căn cứ Quyết định số 64/2001/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Trung tâm Đào tạo Tin học VIESPA thuộc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội,

 - Địa điểm tại: 220 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội;

 - Tên Tiếng Anh: Information Technolgy Training center VIESPA.

 Trung tâm Đào tạo tin học VIESPA được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước và được mở tài khoản tại Ngân hàng để tiếp nhận kinh phí từ tổ chức CODESPA - Tây Ban Nha.

Điều 2: Trung tâm Đào tạo Tin học VIESPA có nhiệm vụ đào tạo tin học cho cán bộ, công chức và nguồn nhân lực làm việc cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, Công ty thuộc các thành phần kinh tế.

 - Trung tâm Đào tạo Tin học VIESPA hoạt động trong khuôn khổ dự án đã ký kết giữa đại diện CODESPA và Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thời gian hoạt động phù hợp với thời hạn hiệu lực của hợp đồng thực hiện Dự án.

Điều 3: Tổ chức bộ máy và cán bộ của Trung tâm được thực hiện theo yêu cầu của Dự án, không tăng thêm biên chế của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trực tiếp quản lý Trung tâm; được sử dụng lao động của Trường và ký hợp đồng thuê lao động quản lý, giảng dạy và phục vụ bằng kinh phí mà Dự án đã phân bổ (không lấy kinh phí từ nguồn ngân sách Thành phố ).

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố; Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Giám đốc các sở: kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - vật giá, Ngoại vụ thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2003
Ngày hiệu lực24/05/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 54/2003/QĐ-UB thành lập Trung tâm Đào tạo tin học VIESPA thuộc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 54/2003/QĐ-UB thành lập Trung tâm Đào tạo tin học VIESPA thuộc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu54/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành24/05/2003
        Ngày hiệu lực24/05/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 54/2003/QĐ-UB thành lập Trung tâm Đào tạo tin học VIESPA thuộc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2003/QĐ-UB thành lập Trung tâm Đào tạo tin học VIESPA thuộc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

            • 24/05/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực