Quyết định 54/2004/QĐ-BCN

Quyết định 54/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty ắc quy Tia Sáng thành Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty ắc quy Tia Sáng thành Công ty cổ phần


BỘ CÔNG NGHIỆP
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY ẮC QUY TIA SÁNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (các Công văn: số 629/CV-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2004 và số 657/CV-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Công ty Ắc quy Tia sáng và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá thuộc Công ty Ắc quy Tia sáng (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

 Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 10.619.400.000 đồng (Mười tỷ, sáu trăm mười chín triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước                                         : 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty       : 49,00 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

 2. Giá trị thực tế của Công ty Ắc quy Tia sáng (bao gồm cả nhà nghỉ Tổng công ty Hoá chất Việt Nam tại Đồ Sơn) tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 1360/QĐ-TCKT ngày 08 tháng 6 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 41.647.423.727 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 10.619.419.931 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 314 lao động trong Công ty là 52.035 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.561.050.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 28 lao động nghèo là 4.335 cổ phần, trị giá 303.450.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty Ắc quy Tia sáng làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Hoá chất Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Ắc quy Tia sáng thành Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng,

- Tên giao dịch quốc tế : TIASANG BATTERY JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt : TIBACO;

- Trụ sở chính đặt tại : Đại lộ Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất và sửa chữa các loại ắc quy;

- Kinh doanh các nguyên liệu, vật tư thuộc ngành hàng sản xuất ắc quy và các phụ tùng ắc quy;

- Tổ chức điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động cho cán bộ, công nhân viên ngành hoá chất theo chỉ tiêu của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam giao; tổ chức kinh doanh các dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ hỗ trợ phục vụ khách hàng theo quy định của pháp luật;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Hoá chất Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Ắc quy Tia sáng tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Ắc quy Tia sáng có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Ắc quy Tia sáng và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp,
 Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hải Phòng,
- Công báo, - Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2004/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2004/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2004
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2004/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 54/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty ắc quy Tia Sáng thành Công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 54/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty ắc quy Tia Sáng thành Công ty cổ phần
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu54/2004/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýNguyễn Xuân Thuý
        Ngày ban hành22/06/2004
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 54/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty ắc quy Tia Sáng thành Công ty cổ phần

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty ắc quy Tia Sáng thành Công ty cổ phần

           • 22/06/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực