Quyết định 54/2012/QĐ-UBND

Quyết định 54/2012/QĐ-UBND quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ áp dụng cho giai đoạn 2013-2015

Quyết định 54/2012/QĐ-UBND chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ đã được thay thế bởi Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 19/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2012/QĐ-UBND chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2012/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHUẨN HỘ NGHÈO TỈNH TÂY NINH VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2013-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11, ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ áp dụng cho giai đoạn 2013-2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1947/TTr-SLĐTBXH ngày 19 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Hộ nghèo, người thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Chuẩn hộ nghèo của tỉnh

a. Khu vực nông thôn: Từ 521.000 đồng đến 600.000 đồng/người/tháng;

b. Khu vực thành thị: Từ 651.000 đồng đến 750.000 đồng/người/tháng.

Điều 3. Một số chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo của tỉnh

a. Được hỗ trợ 70% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo của tỉnh;

b. Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc diện hộ nghèo của tỉnh thường trú ngoài các xã biên giới của tỉnh được hỗ trợ 50% mức đóng học phí còn lại;

c. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) thuộc diện hộ nghèo của tỉnh thường trú ngoài các xã biên giới được hỗ trợ chi phí học tập với mức 50.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng khác… thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học;

d. Được trợ giúp pháp lý miễn phí;

đ. Được cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện hoặc dầu hỏa thắp sáng ( đối với hộ chưa có điện sinh hoạt) với mức 20.000 đồng/hộ/tháng.

Điều 4. Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh được ngân sách tỉnh cấp, trên cơ sở rà soát hộ nghèo hàng năm.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Điều 6. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện Quyết định. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2012
Ngày hiệu lực07/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/08/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 54/2012/QĐ-UBND chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 54/2012/QĐ-UBND chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu54/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành27/11/2012
        Ngày hiệu lực07/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/08/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 54/2012/QĐ-UBND chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2012/QĐ-UBND chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ