Quyết định 54/2012/QĐ-UBND

Quyết định 54/2012/QĐ-UBND uỷ quyền thành lập Đoàn Kiểm tra và giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan thường trực thẩm định trong việc tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2012/QĐ-UBND uỷ quyền thành lập Đoàn Kiểm tra giao nhiệm vụ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 54/2012/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 08 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC THẨM ĐỊNH TRONG VIỆC TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT CỦA CÁC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2276/STNMT-BVMT ngày 03 tháng 8 năm 2012 và Sở Tư pháp tại Công văn số 942/STP-VB ngày 31 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan thường trực thẩm định trong việc tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; tổ chức kiểm tra và trình UBND tỉnh cấp giấy xác nhận việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các cơ sở trên địa bàn tỉnh, trừ các đối tượng quy định tại điểm a, b và điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

2. Uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra để thẩm định và Đoàn kiểm tra để xác nhận việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các cơ sở trên địa bàn tỉnh, trừ các đối tượng quy định tại điểm a, b và điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2012
Ngày hiệu lực18/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 54/2012/QĐ-UBND uỷ quyền thành lập Đoàn Kiểm tra giao nhiệm vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 54/2012/QĐ-UBND uỷ quyền thành lập Đoàn Kiểm tra giao nhiệm vụ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu54/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýĐinh Viết Hồng
        Ngày ban hành08/08/2012
        Ngày hiệu lực18/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 54/2012/QĐ-UBND uỷ quyền thành lập Đoàn Kiểm tra giao nhiệm vụ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2012/QĐ-UBND uỷ quyền thành lập Đoàn Kiểm tra giao nhiệm vụ

            • 08/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực