Quyết định 54/2019/QĐ-UBND

Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định mức giá khám bệnh chữa bệnh Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2019/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2015/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh đi với người không có thẻ BHYT tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 127/TTr-SYT ngày 31/10/2019; Kết quả thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 235/BC-STP ngày 29/10/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND quy định tạm thời mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đi với cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Cục Kiểm tr
a văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đo
àn Đại biểu Quốc hội tnh;
- TT T
nh y; TT. HĐND tnh;
- Ch
tịch các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Như Điều 2;
- Đài Phát thanh và TH t
nh;
- Báo Vĩnh Ph
úc;
- Cổng Thông tin- Giao tiếp điện t
tnh;
- Trung tâm Công báo t
nh;
- Lưu: VT, VX
1 (Tr33b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2019
Ngày hiệu lực02/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định mức giá khám bệnh chữa bệnh Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định mức giá khám bệnh chữa bệnh Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu54/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Trì
       Ngày ban hành19/11/2019
       Ngày hiệu lực02/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định mức giá khám bệnh chữa bệnh Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định mức giá khám bệnh chữa bệnh Vĩnh Phúc

           • 19/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực