Quyết định 54-CP

Quyết định 54-CP năm 1977 về việc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh Long An do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếp pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh Long An như sau:

1. Hợp nhất huyện Châu Thành và huyện Tân Trụ thành một huyện lấy tên là huyện Tân Châu;

2. Hợp nhất huyện Bến Lức và huyện Thủ Thừa thành một huyện lấy tên là huyện Bến Thủ.

Điều 2. Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh

 

Thuộc tính văn bản 54-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 54-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/03/1977
Ngày hiệu lực 26/03/1977
Ngày công báo 15/03/1977
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 54-CP hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 54-CP hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh Long An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 54-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Nguyễn Duy Trinh
Ngày ban hành 11/03/1977
Ngày hiệu lực 26/03/1977
Ngày công báo 15/03/1977
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

 • 11/03/1977

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/03/1977

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 26/03/1977

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực