Quyết định 54/QĐ-ĐTĐL

Quyết định 54/QĐ-ĐTĐL năm 2019 về quy trình hướng dẫn thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 54/QĐ-ĐTĐL 2019 quy trình hướng dẫn thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/QĐ-ĐTĐL

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CÁC QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực;

Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Hệ thống điện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các Quy trình hướng dẫn thực hiện Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện, bao gồm:

1. Quy trình đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

2. Quy trình tính toán và thông báo đường phụ tải cơ sở cho khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

3. Quy trình thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

4. Quy trình tính toán sản lượng điện năng tiết giảm và khoản tiền khuyến khích cho khách hàng sau khi thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, các Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo thuộc Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc các Tổng công ty Điện lực, Giám đốc các Công ty Điện lực và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Hoàng Quốc Vượng (để b/c);
- Lưu: VT, HTĐ.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/QĐ-ĐTĐL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/QĐ-ĐTĐL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2019
Ngày hiệu lực12/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/QĐ-ĐTĐL

Lược đồ Quyết định 54/QĐ-ĐTĐL 2019 quy trình hướng dẫn thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 54/QĐ-ĐTĐL 2019 quy trình hướng dẫn thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu54/QĐ-ĐTĐL
       Cơ quan ban hànhCục Điều tiết điện lực
       Người kýNguyễn Anh Tuấn
       Ngày ban hành12/06/2019
       Ngày hiệu lực12/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 54/QĐ-ĐTĐL 2019 quy trình hướng dẫn thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/QĐ-ĐTĐL 2019 quy trình hướng dẫn thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

             • 12/06/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/06/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực