Quyết định 54/QĐ-VTLTNN

Quyết định 54/QĐ-VTLTNN năm 2010 về đổi tên Phân hiệu Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ trung ương tại thành phố Đà Lạt do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 54/QĐ-VTLTNN đổi tên Phân hiệu Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ trung ương tại thành phố Đà Lạt


BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 54/QĐ-VTLTNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN PHÂN HIỆU TRƯỜNG TRUNG HỌC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 7 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-BNV ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc đổi tên Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ trung ương II thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ;
Xét Tờ trình số 25/TTr-PH ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Phân hiệu Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ trung ương và Tờ trình số 25/TTr-TTH ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Trường Trung cấp Văn thư, Lưu trữ Trung ương về việc đổi tên Phân hiệu Đà Lạt;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Phân hiệu Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ trung ương tại thành phố Đà Lạt thành Phân hiệu Trường Trung cấp Văn thư, Lưu trữ Trung ương tại thành phố Đà Lạt.

Điều 2. Phân Hiệu trưởng Phân hiệu Trường Trung cấp Văn thư, Lưu trữ Trung ương tại thành phố Đà Lạt, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn thư, Lưu trữ Trung ương, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Cục (03)
- Lưu: VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Minh Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/QĐ-VTLTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/QĐ-VTLTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2010
Ngày hiệu lực11/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/QĐ-VTLTNN

Lược đồ Quyết định 54/QĐ-VTLTNN đổi tên Phân hiệu Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ trung ương tại thành phố Đà Lạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 54/QĐ-VTLTNN đổi tên Phân hiệu Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ trung ương tại thành phố Đà Lạt
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu54/QĐ-VTLTNN
        Cơ quan ban hànhCục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
        Người kýVũ Thị Minh Hương
        Ngày ban hành11/02/2010
        Ngày hiệu lực11/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 54/QĐ-VTLTNN đổi tên Phân hiệu Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ trung ương tại thành phố Đà Lạt

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/QĐ-VTLTNN đổi tên Phân hiệu Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ trung ương tại thành phố Đà Lạt

            • 11/02/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/02/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực