Quyết định 5401/QĐ-UBND

Quyết định 5401/QĐ-UBND năm 2016 ủy quyền phê duyệt điểm đón, trả khách phục vụ vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 5401/QĐ-UBND đón trả khách phục vụ vận tải hành khách tuyến cố định Hồ Chí Minh 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 4712/QĐ-UBND 2018 ủy quyền cho các Sở ngành thực hiện nhiệm vụ Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 20/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 5401/QĐ-UBND đón trả khách phục vụ vận tải hành khách tuyến cố định Hồ Chí Minh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5401/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT ĐIỂM ĐÓN, TRẢ KHÁCH PHỤC VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 13320/SGTVT-VTĐB ngày 28 tháng 9 năm 2016 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 7659/STP-VB ngày 19 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền xét duyệt điểm đón, trả khách phục vụ vận tải hành khách tuyến cố định theo Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. y quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải xét duyệt điểm đón, trả khách phục vụ vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 9 và Điểm a, Khoản 3, Điều 63 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Khi thực hiện nhiệm vụ công tác được ủy quyền theo Quyết định này, Giám đốc Sở Giao thông vận tải sử dụng con dấu của đơn vị mình.

Định kỳ vào ngày 15 tháng 02 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện việc ủy quyền này.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền theo Quyết định này là 05 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, PCT/ĐT;
- VPUB: PVP/ĐT;
- Phòng TH, ĐT, TT
CB;
- Lưu: VT, (ĐT-HS) TV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5401/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5401/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2016
Ngày hiệu lực13/10/2016
Ngày công báo01/11/2016
Số công báoSố 135
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5401/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5401/QĐ-UBND đón trả khách phục vụ vận tải hành khách tuyến cố định Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5401/QĐ-UBND đón trả khách phục vụ vận tải hành khách tuyến cố định Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5401/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Văn Khoa
        Ngày ban hành13/10/2016
        Ngày hiệu lực13/10/2016
        Ngày công báo01/11/2016
        Số công báoSố 135
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5401/QĐ-UBND đón trả khách phục vụ vận tải hành khách tuyến cố định Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5401/QĐ-UBND đón trả khách phục vụ vận tải hành khách tuyến cố định Hồ Chí Minh 2016