Quyết định 541/QĐ-UBND

Quyết định 541/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Quyết định 3327/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 541/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3327/QĐ-UBND Đồng Nai 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 541/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1, ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3327/QĐ-UBND NGÀY 14/10/2016 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM Y TẾ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 57/TTr-SYT ngày 05/01/2017 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 296/TTr-SNV ngày 14/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 3 của Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Biên Hòa như sau:

1. Sửa đổi Điều 1 như sau:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất các Bệnh viện Đa khoa các huyện, thành phố và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 3 như sau:

“3. Các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế

a) Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS;

b) Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng;

c) Khoa An toàn thực phẩm;

d) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

đ) Khoa Khám bệnh/Phòng khám đa khoa;

e) Khoa Hồi sức cấp cứu;

g) Khoa Nội tổng hợp;

h) Khoa Ngoại tổng hợp;

i) Khoa Nhi;

k) Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng;

l) Khoa Liên chuyên khoa (Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai Mũi Họng);

m) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế;

n) Khoa Truyền nhiễm;

o) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;

p) Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.

Các khoa gồm có Trưởng khoa và không quá 02 Phó Trưởng khoa do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thành phố quyết định theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập, tổ chức lại các phòng trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và các khoa theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định này do Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế và Giám đốc Sở Y tế phải chủ động sắp xếp, cân đối biên chế trong tổng biên chế đã được UBND tỉnh giao”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Các nội dung khác của Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Biên Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 541/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu541/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2017
Ngày hiệu lực23/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 541/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 541/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3327/QĐ-UBND Đồng Nai 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 541/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3327/QĐ-UBND Đồng Nai 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu541/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành23/02/2017
        Ngày hiệu lực23/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 541/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3327/QĐ-UBND Đồng Nai 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 541/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 3327/QĐ-UBND Đồng Nai 2017

            • 23/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực