Quyết định 542/QĐ-UBND

Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 542/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 20 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BÌNH PHƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 77/2005/QĐ-UB ngày 01/8/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 475 /QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước và tổ chức về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2.

1. Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sở có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí; mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định. Giám đốc Sở có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Công an để thực hiện việc thay đổi con dấu mới.

2. Khi chưa có Thông tư hướng dẫn mới của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ thì nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở thực hiện theo bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Bưu chính, Viễn thông được ban hành kèm theo Quyết định số 77/2005/QĐ-UBND ngày 01/08/2005 của UBND tỉnh và thực hiện cả các chức năng được bổ sung, bảo đảm sự hoạt động bình thường của cơ quan.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với công chức thực hiện nhiệm vụ về báo chí, xuất bản được điều chuyển từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền Thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ, Bộ TT và TT;
- TTTU, TTHĐND, ĐĐBQH tỉnh;

- CT, PCT;
- Như điều 4;
- LĐVP,TTCB, CV:NC;
- Sở Nội vụ: 3 bản;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 542/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu542/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2008
Ngày hiệu lực20/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 542/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu542/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành20/03/2008
        Ngày hiệu lực20/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 542/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước

            • 20/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực