Quyết định 5422/QĐ-BCT

Quyết định 5422/QĐ-BCT năm 2009 bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5422/QĐ-BCT bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009


BỘ CÔNG THƯƠNG 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5422/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 và Chương trình xây dựng đề án, quy hoạch, kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1045/QĐ-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương như sau:

1. Tên văn bản: Thông tư quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.

2. Đơn vị chủ trì soạn thảo: Vụ Khoa học và Công nghệ.

3. Thời gian ban hành: tháng 11 năm 2009.

4. Kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng chẵn) được trích từ nguồn kinh phí dự phòng theo Quyết định số 2198/QĐ-BCT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, kiểm tra, hệ thống hóa, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật năm 2009.

Điều 2. Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, đảm bảo ban hành đúng tiến độ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Website BCT,
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5422/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5422/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2009
Ngày hiệu lực29/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước

Download Văn bản pháp luật 5422/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 5422/QĐ-BCT bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5422/QĐ-BCT bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5422/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýBùi Xuân Khu
       Ngày ban hành29/10/2009
       Ngày hiệu lực29/10/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5422/QĐ-BCT bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5422/QĐ-BCT bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

           • 29/10/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/10/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực