Quyết định 543/QĐ-UBND

Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư danh mục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vân Canh giai đoạn 2009 - 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy mô đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 543/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY MÔ ĐẦU TƯ DANH MỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG THUỘC CHƯƠNG TRINHG GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG CỦA HUYỆN VÂN CANH GIAI ĐOẠN 2009 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo trong cả nước;

Căn cứ Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vân Canh giai đoạn 2009 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 191/TTr-SKH&ĐT ngày 03/10/2012 và UBND huyện Vân Canh tại Văn bản số 1606/UBND ngày 21/9/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư danh mục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện Vân Canh giai đoạn 2009 - 2020, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Đề án: Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Vân Canh giai đoạn 2009 - 2020.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Vân Canh.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư danh mục công trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo Đề án đã phê duyệt cho phù hợp với nhu cầu thực tế của huyện Vân Canh.

(Có biểu danh mục kèm theo)

Điều 2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO NGHỊ QUYẾT 30A/CP- HUYỆN VÂN CANH

(Kèm theo Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh)

Số TT

 

Danh mục công trình

 

Địa điểm xây dựng

 

Quy mô đầu tư theo Đề án đã phê duyệt

Quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú

 

Quy mô đầu tư theo Đề án đã phê duyệt

Kinh phí HTCMT (tr.đ)

Quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung

Kinh phí HTCMT (tr.đ)

1

Trường THCS bán trú Canh Thuận

Canh Thuận

Xây dựng nhà 2 tầng 6 phòng học, diện tích 360m2

79

Xây dựng 4 phòng học, 4 phòng chức năng, bê tông sân trường

729

Hoàn chỉnh theo trường chuẩn Quốc gia

2

Trường THCS bán trú Canh Liên

Canh Liên

Xây dựng nhà 2 tầng 6 phòng học, đèn chiếu, âm thanh

2.000

Xây dựng 4 phòng học, bê tông sân trường

3.000

Hoàn chỉnh theo trường chuẩn Quốc gia

3

Trường Tiểu học Canh Hiển

Canh Hiển

Chưa có hạng mục chi tiết

218

Xây dựng 4 phòng chức năng, tường rào, cổng ngõ, sân bê tông

1.218

Hoàn chỉnh theo trường chuẩn Quốc gia

4

Trường Tiểu học Canh Liên

Canh Liên

Xây dựng nhà Hiệu bộ, 10 phòng nội trú, tường rào cổng ngõ

2.650

Xây dựng 4 phòng học, 4 phòng chức năng

2.000

Hoàn chỉnh theo trường chuẩn Quốc gia

5

Trường Tiểu học Canh Hòa

Canh Hòa

Xây dựng nhà 2 tầng 8 phòng học, sân bê tông

3.035

Xây dựng 4 phòng chức năng

1.035

Hoàn chỉnh theo trường chuẩn Quốc gia

 

TỔNG CỘNG

 

 

7.982

 

7.982

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 543/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu543/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2012
Ngày hiệu lực05/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 543/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy mô đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy mô đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu543/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Thị Thu Hà
        Ngày ban hành05/10/2012
        Ngày hiệu lực05/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy mô đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy mô đầu tư

            • 05/10/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực