Quyết định 5436/QĐ-BYT

Quyết định 5436/QĐ-BYT năm 2021 về thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác điều trị, hồi sức tích cực, đánh giá nguyên nhân tử vong và công tác phòng chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5436/QĐ-BYT 2021 thành lập đoàn đánh giá nguyên nhân tử vong do Covid19


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5436/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ, HỒI SỨC TÍCH CỰC, ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN TỬ VONG VÀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP , ngày 20/6/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và bệnh viêm đường hô hấp cấp;

Căn cứ Quyết định số 3616/QĐ-BYT ngày 29/7/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác điều trị, hồi sức tích cực, đánh giá nguyên nhân tử vong và công tác phòng chống dịch COVID-19, gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê

Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Trưởng đoàn

2.

ThS. Nguyễn Trọng Khoa

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế

Phó trưởng đoàn

3.

TS. Nguyễn Thanh Hà

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế

Phó trưởng đoàn

4.

Lãnh đạo và chuyên viên

Cục Y tế Dự phòng

Thành viên

5.

Lãnh đạo phụ trách và chuyên viên

Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy

Thành viên

6.

Lãnh đạo phụ trách và chuyên viên

Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 thuộc Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế tại TP. Hồ Chí Minh

Thành viên

7.

Lãnh đạo phụ trách và chuyên viên

Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 thuộc Bệnh viện đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Thành viên

8.

Lãnh đạo phụ trách và chuyên viên

Trung tâm hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ

Thành viên

9.

ThS. Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Phụ trách phòng Nghiệp vụ - Thanh tra và Bảo vệ sức khỏe cán bộ

Thư ký đoàn

10.

TS. Dương Huy Lương

Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Thư ký đoàn

11.

ThS. Hà Thị Kim Phượng

Trưởng phòng Điều dưỡng, Dinh dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn

Thành viên

12.

TS. Trần Ngọc Nghị

Trưởng phòng Phục hồi chức năng và Giám định

Thành viên

13.

ThS. Phan Thị Hải

Trưởng phòng Quản lý Hành nghề Khám, chữa bệnh

Thành viên

14.

ThS. Nguyễn Lưỡng Nguyện

Phó trưởng phòng Quản lý Hành nghề Khám, chữa bệnh

Thành viên

15.

ThS. Trương Lê Vân Ngọc

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Thanh tra và Bảo vệ sức khỏe cán bộ

Thành viên

16.

BS. Nguyễn Hải Yến

Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra và Bảo vệ sức khỏe cán bộ

Thành viên

17.

ThS. Lê Văn Trụ

Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra và Bảo vệ sức khỏe cán bộ

Thành viên

18.

ThS. Cao Đức Phương

Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra và Bảo vệ sức khỏe cán bộ

Thành viên

19.

ThS. Võ Hồng Thanh

Phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Thành viên

20.

BS. Hà Thái Sơn

Phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Thành viên

21.

ThS. Nguyễn Quốc Thái

Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai

Thành viên

22.

ThS. Nguyễn Thị Thoa

Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Thành viên

23.

BS. CKII. Bùi Nguyễn Thành Long

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Thành viên

24.

BS. CKII Lê Thiện Quỳnh Như

Phó Chánh văn phòng Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Thành viên

25.

ThS. Đặng Hoàng Vũ

Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Chợ Rẫy

Thành viên

26.

Đại diện

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy

Thành viên

27.

TS. Nguyễn Quang Vinh

Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Nhân dân 115 TP. Hồ Chí Minh

Thành viên

28.

Đại diện

Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhân dân 115 TP. Hồ Chí Minh

Thành viên

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chỉ đạo, chủ động trưng tập chuyên gia của các bệnh viện tham gia đoàn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và xếp lịch đi kiểm tra TP. Hồ Chí Minh, một số tỉnh phía Nam và các tỉnh có số tử vong cao do COVID-19.

Điều 3. Kinh phí thực hiện được sử dụng từ ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành; Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; các Vụ trưởng, Cục trưởng, của Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc Trường đại học, Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1, Điều 5;
- Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- SYT, VP UBND các tỉnh/TP (để p/h);
- Cổng TTĐT BYT;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5436/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5436/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2021
Ngày hiệu lực26/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(29/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5436/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 5436/QĐ-BYT 2021 thành lập đoàn đánh giá nguyên nhân tử vong do Covid19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5436/QĐ-BYT 2021 thành lập đoàn đánh giá nguyên nhân tử vong do Covid19
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5436/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Trường Sơn
        Ngày ban hành26/11/2021
        Ngày hiệu lực26/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (29/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 5436/QĐ-BYT 2021 thành lập đoàn đánh giá nguyên nhân tử vong do Covid19

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 5436/QĐ-BYT 2021 thành lập đoàn đánh giá nguyên nhân tử vong do Covid19

              • 26/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực