Quyết định 544/QĐ-PCAIDSMTMD

Quyết định 544/QĐ-PCAIDSMTMD năm 2010 thiết lập trang thông tin điện tử của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 544/QĐ-PCAIDSMTMD thiết lập trang thông tin điện tử


ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 544/QĐ-PCAIDSMTMD

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thiết lập Trang tin điện tử “Phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm” (sau đây gọi tắt là Trang tin điện tử) tích hợp vào Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Điều 2. Văn phòng Chính phủ đảm bảo các điều kiện hoạt động của Trang tin điện tử và chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

1. Thành lập Ban biên tập;

2. Xây dựng nội dung thông tin, hạ tầng công nghệ kỹ thuật và duy trì hoạt động của Trang tin điện tử theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Bộ: Công an, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, các Bộ ngành là thành viên Ủy ban Quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời, thường xuyên; đồng thời tổ chức giới thiệu, hướng dẫn rộng rãi về Trang tin điện tử.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Trang tin điện tử trích từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước trong kế hoạch hàng năm của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do ngân sách nhà nước cấp, được bố trí dự toán ngân sách hàng năm của Văn phòng Chính phủ và cấp cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ, ngành, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Vĩnh Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 544/QĐ-PCAIDSMTMD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu544/QĐ-PCAIDSMTMD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2010
Ngày hiệu lực09/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 544/QĐ-PCAIDSMTMD

Lược đồ Quyết định 544/QĐ-PCAIDSMTMD thiết lập trang thông tin điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 544/QĐ-PCAIDSMTMD thiết lập trang thông tin điện tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu544/QĐ-PCAIDSMTMD
        Cơ quan ban hànhchống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Uỷ ban Quốc gia phòng
        Người ký***, Trương Vĩnh Trọng
        Ngày ban hành09/11/2010
        Ngày hiệu lực09/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 544/QĐ-PCAIDSMTMD thiết lập trang thông tin điện tử

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 544/QĐ-PCAIDSMTMD thiết lập trang thông tin điện tử

            • 09/11/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/11/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực