Quyết định 5445/QĐ-UBND

Quyết định 5445/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt danh sách trường công lập thí điểm trường chất lượng cao năm học 2014-2015 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5445/QĐ-UBND năm 2014 trường công lập thí điểm trường chất lượng cao 2014 2015 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5445/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP THÍ ĐIỂM TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2014-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại Tờ trình số 10220/TTr-SGD&ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2014 về việc đề nghị phê duyệt danh sách các trường công lập thí điểm trường chất lượng cao năm học 2014 - 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 10 trường công lập thí điểm trường chất lượng cao năm học 2014-2015 (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:

1. Các trường công lập thí điểm trường chất lượng cao năm học 2014-2015 triển khai thực hiện Đề án xây dựng trường chất lượng cao, lập dự toán và thực hiện theo đúng Quyết định số 4862/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt cơ chế hỗ trợ kinh phí tiền lương cho các cơ sở giáo dục công lập thực hiện thí điểm trường chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.

2. Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở ngành liên quan và UBND các quận/huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo, hướng dẫn các trường tổ chức thực hiện Đề án.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Hiệu trưởng các trường công lập thí điểm trường chất lượng cao có tên tại Điều 1; Giám đốc kho bạc Nhà nước Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VPUB: Đ/c CVP, PCVP Đ.Đ.Hồng;
Ph: VX, TH;
- Lưu VT, VXchien.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP THÍ ĐIỂM TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2014 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 5445/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014)

1. Trường Mẫu giáo Mầm non B - Trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội;

2. Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị - Trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội;

3. Trường Mẫu giáo Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm;

4. Trường Mầm non Đô thị Việt Hưng - Quận Long Biên;

5. Trường Mầm non Việt Bun - Quận Hai Bà Trưng;

6. Trường Mầm non Mai Dịch - Quận Cầu Giấy;

7. Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng - Quận Long Biên;

8. Trường Tiểu học Nam Từ Liêm - Quận Nam Từ Liêm;

9. Trường Tiểu học Tràng An - Quận Hoàn Kiếm;

10. Trường THCS Nam Từ Liêm - Quận Nam Từ Liêm.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5445/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5445/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2014
Ngày hiệu lực22/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5445/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5445/QĐ-UBND năm 2014 trường công lập thí điểm trường chất lượng cao 2014 2015 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5445/QĐ-UBND năm 2014 trường công lập thí điểm trường chất lượng cao 2014 2015 Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5445/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành22/10/2014
        Ngày hiệu lực22/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5445/QĐ-UBND năm 2014 trường công lập thí điểm trường chất lượng cao 2014 2015 Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5445/QĐ-UBND năm 2014 trường công lập thí điểm trường chất lượng cao 2014 2015 Hà Nội

            • 22/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực